Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 4. apríla 2011 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie politických skupín
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 7.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 8.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 10.Presun rozpočtových prostriedkov
 11.Petície
 12.Predložené dokumenty
 13.Program práce
 14.Priznávanie a odnímanie medzinárodnej ochrany ***I (rozprava)
 15.Položky a technológie s dvojakým použitím ***I (rozprava)
 16.Európska štatistika cestovného ruchu ***I (rozprava)
 17.Politický rámec EÚ zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách (rozprava)
 18.Zloženie Parlamentu
 19.Reakcia EÚ na migračné toky v severnej Afrike a južnom Stredozemí, najmä na ostrove Lampedusa - Migračné toky vznikajúce z dôvodu nestability: rozsah a úloha zahraničnej politiky EÚ (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Úloha žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach (stručná prezentácia)
 22.Financovanie EÚ v oblasti vyraďovania jadrových elektrární v nových členských štátoch z prevádzky (stručná prezentácia)
 23.Európska medzinárodná investičná politika (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (149 kb) Prezenčná listina (56 kb) 
 
Zápisnica (196 kb) Prezenčná listina (51 kb) 
 
Zápisnica (230 kb) Prezenčná listina (64 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia