Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 4 april 2011 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 7.Bortfallna skriftliga förklaringar
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 10.Anslagsöverföringar
 11.Framställningar
 12.Inkomna dokument
 13.Arbetsplan
 14.Beviljande eller återkallande av internationellt skydd ***I (debatt)
 15.Produkter och teknik med dubbla användningsområden ***I (debatt)
 16.Europeisk statistik om turism ***I (debatt)
 17.Ram för EU-politiken för att bekämpa våld mot kvinnor (debatt)
 18.Parlamentets sammansättning
 19.EU:s reaktion på migrationsströmmarna i Nordafrika och södra Medelhavsområdet, särskilt Lampedusa - Migrationsströmmar till följd av instabilitet: Omfattning och roll för EU:s utrikespolitik (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Kvinnors roll inom jordbruket och i landsbygdsområden (kortfattad redogörelse)
 22.EU-finansieringen vid avvecklingen av kärnkraftverk i de nya medlemsstaterna (kortfattad redogörelse)
 23.EU-politik för internationella investeringar (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (151 kb) Närvarolista (56 kb) 
 
Protokoll (169 kb) Närvarolista (51 kb) 
 
Protokoll (226 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy