Index 
Jegyzőkönyv
PDF 232kWORD 194k
2011. április 4., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.A Parlament tagjai
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása
 7.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 8.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 10.Előirányzatok átcsoportosítása
 11.Petíciók
 12.Dokumentumok benyújtása
 13.Ügyrend
 14.A nemzetközi védelem megadása és visszavonása ***I (vita)
 15.A kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer ***I (vita)
 16.Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák ***I (vita)
 17.A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre vonatkozó új uniós politikai keret (vita)
 18.A Parlament tagjai
 19.Uniós válasz az észak-afrikai és dél-földközi-tengeri menekültáradatra, különös tekintettel Lampedusa szigetére – Az instabilitásból adódó migrációs hullámok: az EU külpolitikájának hatálya és szerepe (vita)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.A nők szerepe a mezőgazdaságban és a vidéki területeken (rövid ismertetés)
 22.Uniós finanszírozás az atomerőművek új tagállamokban történő leszerelése terén (rövid ismertetés)
 23.Az európai nemzetközi beruházási politika (rövid ismertetés)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

Véronique Mathieu közli, hogy jelen volt a 2011. március 24-i ülésen, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

A 2011. március 23-i és 24-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök megemlékezik az 1986. április 26-i csernobili nukleáris katasztrófa 25. évfordulójáról, és együttérzéséről biztosítja a 2011. március 11-i földrengéstől és a fukusimai erőműbeli balesettől sújtott Japán lakosságát.

Megemlékezik továbbá a 2010. április 10-i szmolenszki légi balesetről, amelyben a lengyel elnöki repülőgépen utazó 96 személy vesztette életét.

Az elnök megemlíti, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elutasította Troy Davis kivégzésének elhalasztására vonatkozó kérelmét, és kéri Georgia állam hatóságait, hogy a halálbüntetést változtassák életfogytig tartó szabadságvesztésre.

Az elnök mélységes aggodalmának ad hangot az elefántcsontparti helyzet miatt, kéri, hogy Laurent Gbagbo ismerje el a választások eredményeit, kéri továbbá a konfliktusban álló feleket, hogy hagyjanak fel a lakossággal szemben alkalmazott erőszakkal, valamint kéri a nemzetközi közösséget, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a civil lakosság mészárlásának megakadályozására.

Az elnök visszatér az egyes parlamenti képviselők ellen irányuló korrupciós vádakra, és emlékeztet az ezzel a témával kapcsolatban csütörtökön valamennyi képviselőnek elküldött levélre. Az elnök közli, hogy az Elnökség mai ülésén ezzel a kérdéssel is foglalkozik majd, és kijelenti, hogy szigorúbb magatartási kódexet kell kidolgozni az érdekcsoportok, a lobbisták és a parlamenti képviselők számára.

Felszólal: James Nicholson, Bairbre de Brún, Pat the Cope Gallagher az észak-írországi Omaghban történt, autó alá rejtett pokolgépes merénylettel kapcsolatban, amelyben egy 25 éves rendőr meghalt. Az elnök emlékeztet arra, hogy már kiadott egy nyilatkozatot, amelyben elítélte a merényletet.


4. A Parlament tagjai

Ernst Strasser írásban közölte, hogy 2011. március 24-i hatállyal lemond európai parlamenti képviselői mandátumáról.

A Parlament az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (3) bekezdése alapján a lemondást tudomásul veszi, és megállapítja, hogy Ernst Strasser képviselői helye 2011. március 24-i hatállyal megüresedik.

Az illetékes osztrák hatóságok bejelentették Hubert Pirker európai parlamenti képviselővé választását Ernst Strasser helyére. A Parlament ezt 2011. március 31-i hatállyal tudomásul veszi.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Hubert Pirker elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Hella Ranner írásban közölte, hogy 2011. április 1-jei hatállyal lemond európai parlamenti képviselői mandátumáról.

A Parlament az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (3) bekezdése alapján a lemondást tudomásul veszi, és megállapítja, hogy Hella Ranner képviselői helye 2011. április 1-jei hatállyal megüresedik.

Az illetékes osztrák hatóságok bejelentették Heinz K. Becker európai parlamenti képviselővé választását Hella Ranner helyére. A Parlament ezt 2011. április 1-jei hatállyal tudomásul veszi.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Heinz K. Becker elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Felszólal: Barry Madlener a feltételezett parlamenti korrupciós ügyekkel kapcsolatban és Antonio Masip Hidalgo Troy Davis ügyével kapcsolatban.


5. A képviselőcsoportok tagjai

Trevor Colman tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy már nem az EFD képviselőcsoport tagja, és csatlakozott a független képviselők csoportjához; tagságának kezdő napja: 2011. március 25.


6. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása

Az elnök közli, hogy kedden a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá (az eljárási szabályzat 74. cikke):

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról (kodifikált szöveg) (00002/2011/LEX - C7-0089/2011 - 2010/0110(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a részvénytársaságok egyesüléséről (kodifikáció) (00001/2011/LEX - C7-0088/2011 - 2008/0009(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (00069/2010/LEX - C7-0087/2011 - 2010/0065(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló 377/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról (00068/2010/LEX - C7-0086/2011 - 2009/0098(COD))


7. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 0090/2011, 0091/2011, 0092/2011, 0093/2011, 0094/2011, 0095/2011, 0096/2011, 0097/2011, 0098/2011, 0099/2011, 0100/2011 és 0101/2011. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az eljárási szabályzat 123. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.


8. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2010. októberi II., valamint novemberi I. és II. ülések során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


9. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke)

- (O-000040/2011) felteszi: Erminia Mazzoni, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: José María Pozancos, spanyol állampolgár által benyújtott, 1565/2009. számú petíció a Marokkóból származó uniós paradicsomimportról (B7-0211/2011)

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

- Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda és Ivo Vajgl, az Erasmus és Leonardo da Vinci programoknak az euromediterrán térségben történő kialakításáról (0015/2011);

- Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries és Hannu Takkula, a terrorizmusról és a szélsőségességről Pakisztánban (0016/2011);

- Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin és Anna Rosbach, a közös halászati politika reformjáról (0017/2011).


10. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdése a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 06/2011. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD)).

°
° ° °

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdése a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 08/2011. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD)).


11. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2011. március 15.

Dieter Gräfe (0206/2011); (bizalmasan kezelt név) (0207/2011); Hans-Peter Kopetsch (0208/2011); Bernhard Zuendorff (0209/2011); Uwe Schein (0210/2011); Anna Śliwa (0211/2011); Reyes Yoel Confesor Nova (0212/2011); Egon Stein (0213/2011); Susanne Maier (0214/2011); Piotr Misiowiec (0215/2011); Rosel Lock (0216/2011); Hans-Gerd Visarius (0217/2011); Christa Anna Marie Endler (0218/2011); Siegfried Klattner (0219/2011); Claudia Lotte-Braesemann (0220/2011); Albert Dettmer (0221/2011); Peter Weiss (Apac Presse GmbH) (0222/2011); Esther Wollscheid (0223/2011); (bizalmasan kezelt név) (0224/2011); Silke M. Lachmund (0225/2011); Thomas Körschgen (0226/2011); Wacław Mokrzycki (Społeczny Komitet Powodziowy ZAKANALE) (0227/2011).

2011. március 23.

Maria Angels Giménez i Gimferrer (0228/2011); Daniel Duval (Association pour la Recherche et l'installation de Médecins Européens) (0229/2011); Marta Vaquero Huertas (0230/2011); Jouko Palmroth (0231/2011); (bizalmasan kezelt név) (0232/2011); (bizalmasan kezelt név) (0233/2011); (bizalmasan kezelt név) (0234/2011); (bizalmasan kezelt név) (0235/2011); Jacques Maret (0236/2011); (bizalmasan kezelt név) (0237/2011); Michel Potier (0238/2011); (bizalmasan kezelt név) (0239/2011); Francisco Javier Ciézar Muñoz (Asaja Málaga ) (0240/2011); José Ortega Ortega (0241/2011).

2011. március 30.

(bizalmasan kezelt név) (0242/2011); Grażyna Skorupka (Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich przy Oddziale Onkologii szpitala PCK) (0243/2011); Christopher Eichner (0244/2011); Antal Kovacs (0245/2011); Heiko Lewerenz (0246/2011); Aniello Di Iorio (0247/2011); Ryszard Czarnecki (2 aláírás) (0248/2011); Waldemar Florkowski (0249/2011); Adam Józefowicz (0250/2011); Günter Pröhl (0251/2011); Mustafa Çelebi (0252/2011); Tino Renken (0253/2011); (bizalmasan kezelt név) (0254/2011); (bizalmasan kezelt név) (0255/2011); Harry Jideofor Nduka (0256/2011); Tsveta Hristova (Coalition "for Nature in Bulgaria" - Ecologist (Коалиция "За да остане природа в България")) (0257/2011); Karen Everett (38 aláírás) (0258/2011); Radko Georgien Kesov (Obshtinski Suvetnitsi Sliven (Sliven Municipality Councilors)) (0259/2011); Lucia Yva Barbera Leonardo (0260/2011); J. Yarker Vernon (Sheltered Housing UK Association) (0261/2011); Romanian Ornithological Society (0262/2011); Giuseppe Mercurio (0263/2011); Rodica Marieta Vincenz (0264/2011); Aldevis Tibaldi (Comitato per la vita del Friuli Rurale) (0265/2011); Michael Cummins (Architect's Alliance of Ireland) (0266/2011); David Rock (0267/2011); Marta Rovira Vergés (Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)) (0268/2011); Kouwa Nkengni (0269/2011); Roman Wilczyński (0270/2011); José Maria Moreira dos Santos (19 aláírás) (0271/2011); Christopher Prendergast (W.J. Prendersgast & Son Ltd. - Knitwear Manufacturers) (0272/2011); Constantin Radu (0273/2011); (bizalmasan kezelt név) (0274/2011); (bizalmasan kezelt név) (0275/2011); Fernando Toffanello (0276/2011); Alexandros Krystallidis (Krystallidis & Associates) (0277/2011); Alberto Gouveia (0278/2011); Tsveta Hristova (Coalition "for Nature in Bulgaria" - Ecologist (Коалиция "За да остане природа в България")) (0279/2011); Pavel Dobrota (0280/2011); Svetoslav Spasov (0281/2011); (bizalmasan kezelt név) (0282/2011); (bizalmasan kezelt név) (0283/2011); (bizalmasan kezelt név) (0284/2011); Jordi Martí (0285/2011); Paicopoulos Demitrios (0286/2011); (bizalmasan kezelt név) (0287/2011); Fernando Cunha (0288/2011); Paul Stillman (0289/2011); (bizalmasan kezelt név) (0290/2011); (bizalmasan kezelt név) (0291/2011); (bizalmasan kezelt név) (2 aláírás) (0292/2011); Angelo Romano (0293/2011); Christopher Thompson (0294/2011); Colin MacDonald (0295/2011); Ibrahim Kheireldin (0296/2011); (bizalmasan kezelt név) (0297/2011); Graziano Benedetto (0298/2011); Benedicte Kiehr (0299/2011); (bizalmasan kezelt név) (0300/2011); Zuzanna Kurtyka (9 aláírás) (0301/2011); Rolf Wendner (0302/2011); Christine Dreger (0303/2011); Wolfgang Steinhardt (0304/2011); Ursula Marx (0305/2011); Carmel Spitieri (163 aláírás) (0306/2011); Michael Schwingl (0307/2011); Andrzej Klibisz (0308/2011); Benjamin Weber (0309/2011).

2011. március 31.

Michel Pouzol (0310/2011); Kostas Stravropoulos (0311/2011); Miranda Suárez Saturnino (0312/2011); Oscar García García (0313/2011); Bouma BMevrouw A. (0314/2011); Beniamin Aizman (0315/2011); Florencio Salvador Díaz Fernández (0316/2011); François Maillard (0317/2011); Nathalie Moet (0318/2011); César Solveira Rodríguez (0319/2011); Fabiano Filippin (Studio Legale Contento) (0320/2011); R Aurica Pantilin (0321/2011); Josep Miquel Gascon Baz (0322/2011); Alejandro Sánchez (Fundación EQUO) (0323/2011); Gwenaël Le Gras (28 aláírás) (0324/2011); Carlos Martín Puente (0325/2011); Inmaculada Cano Álvarez (0326/2011); Isabel Canas Salinas (Plataforma Ciudadana Zona Norte ) (0327/2011); José Belmonte Menchón (Agrupación Nacional Transportes - Plataforma) (0328/2011); George Mutascu (0329/2011); Manuel Pardos Vicente (Asociación Usuarios Bancos, Cajas y Seguros) (0330/2011); (bizalmasan kezelt név) (0331/2011); Jouke Leij, bij de (0332/2011); Miguel Chavarino Fernández (0333/2011); Colleen Cockerill (0334/2011); Luis Fernández Toribio (0335/2011); Markéta Balcarová (4 aláírás) (0336/2011); Emilio Izzo (22 aláírás) (0337/2011); Roberto Raggi (Sos Consumatore) (3 aláírás) (0338/2011); Sergio Diana (Comitato ProSardegnaNoGasdotto) (0339/2011); David Sassi Louzoun (0340/2011); Elsa Aimone (0341/2011); František Piskura (0342/2011); Sandra Saavedra (0343/2011); Alice De Nijs (Daadkrachtig Nederland) (0344/2011); Anthony Craven (Support Group for victims of failed Home Income Plans) (0345/2011); Jean Mortes (0346/2011).


12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- Jelentés a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – Éves jelentés 2009 (2010/2247(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

- Jelentés az új tagállamokban található atomerőművek leállítására elkülönített uniós finanszírozás hatékonyságáról és eredményességéről (2010/2104(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló új jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

- * Jelentés a halászati termékeknek, élő kéthéjú kagylóknak, tüskésbőrűeknek, zsákállatoknak, tengeri haslábúaknak és ezek melléktermékeinek Grönlandról az Európai Unióba irányuló behozatalára vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)) - PECH bizottság - Előadó: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelországnak a gépgyártást érintő „EGF/2010/013 PL/Podkarpackie” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0062 - C7-0056/2011 - 2011/2045(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0059/2011)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (a Cseh Köztársaság „EGF/2010/010 CZ/Unilever” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0061 - C7-0055/2011 - 2011/2044(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0060/2011)

- Jelentés az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet alkalmazásáról (2010/2201(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Ukrajna uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Ukrajna közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (13604/2010 - C7-0401/2010 - 2010/0218(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

- Jelentés a nők elleni erőszakkal szembeni fellépést célzó, új uniós politikai keret prioritásairól és körvonalairól (2010/2209(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Marokkói Királyság között kötendő, vitarendezési mechanizmus létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (13754/2010 - C7-0431/2010 - 2010/0181(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusának létrehozásáról szóló, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság között jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodás megkötésére irányuló tanácsi határozattervezetről (13758/2010 - C7-0057/2011 - 2010/0173(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Emilio Menéndez Del Valle (A7-0067/2011)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusának létrehozásáról szóló, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodás aláírására való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

- ***I Jelentés a Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)) - INTA bizottság - Előadó: William (The Earl Of) Dartmouth (A7-0069/2011)

- Jelentés a jövőbeni európai nemzetközi beruházási politikáról (2010/2203(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Kader Arif (A7-0070/2011)

- Jelentés a vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piacról (2010/2277(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

- Jelentés az európaiakat szolgáló egységes piacról (2010/2278(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

- Jelentés az Európai Beruházási Bank 2009. évi éves jelentéséről (2010/2248(INI)) - ECON bizottság - Előadó: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

- Jelentés a pénzügyi intézmények vállalatirányításáról (2010/2303(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Ashley Fox (A7-0074/2011)

- Jelentés az instabilitásból adódó migrációs hullámokról: az EU külpolitikájának hatálya és szerepe (2010/2269(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

- Jelentés az egységes piacon belüli irányításról és partnerségről (2010/2289(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

- ***I Jelentés a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2009)0554 - C7-0248/2009 - 2009/0165(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

- Jelentés a Parlament 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól – I. szakasz – Parlament (2011/2018(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

- ***I Jelentés a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0507 - C7-0287/2010 - 2010/0260(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0089/2011)

- ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelőszerveinek beépítéséről, elhelyezéséről, működéséről és jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg (COM(2010)0717 - C7-0404/2010 - 2010/0348(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0090/2011)

- ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok fékberendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0729 - C7-0421/2010 - 2010/0349(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0092/2011)

- ***I Jelentés a gépjárművek megengedett zajszintjéről és kipufogórendszereiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0508 - C7-0288/2010 - 2010/0261(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0093/2011)

- ***I Jelentés az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0506 - C7-0285/2010 - 2010/0259(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0095/2011)

- ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelőterére, vezetőhelyéhez történő hozzáférésre, ajtajaira és ablakaira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0746 - C7-0428/2010 - 2010/0358(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0096/2011)

- ***I Jelentés a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok vezetőülés elé szerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0098/2011)

- ***I Jelentés a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0510 - C7-0290/2010 - 2010/0264(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0101/2011)

- Jelentés a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2010)0691 - C7-0034/2011 - 2010/0338(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0102/2011)

- Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Reimer Böge (A7-0114/2011)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 1/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (07704/2011 - C7-0072/2011 - 2011/2022(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

2) a képviselők

2.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az eljárási szabályzat 116. cikke) (B7-0210/2011)

a Tanácshoz:

- Posselt Bernd, Harkin Marian, Ţicău Silvia-Adriana, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Chountis Nikolaos, Higgins Jim, Balčytis Zigmantas, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija.

a Bizottsághoz:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Harkin Marian, Davies Chris, Higgins Jim, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Papanikolaou Georgios, Tsoukalas Ioannis A., Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Crowley Brian, Mitchell Gay, Kelly Seán, La Via Giovanni, Martin Hans-Peter, Posselt Bernd, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Iotova Iliana Malinova, Girling Julie, Gerbrandy Gerben-Jan, Paleckis Justas Vincas, Áder János, Ludford Sarah, Liberadzki Bogusław, Gallagher Pat the Cope, Tabajdi Csaba Sándor, Göncz Kinga, van Nistelrooij Lambert, Padar Ivari, Bélier Sandrine, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Jensen Anne E., Neynsky Nadezhda, Watson Graham, Belet Ivo.

2.2) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Franz Obermayr és Csanád Szegedi. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nagyobb biztonságról az atomenergia terén a Duna-régióban (B7-0234/2011)
utalva: illetékes: ITRE
vélemény: ENVI

2.3) ajánlásra irányuló javaslatok (az eljárási szabályzat 121. cikke)

- Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat az EU által korlátozó intézkedések alá vetett, az EU határain belül személyes és kereskedelmi érdekeltségekkel rendelkező autoritárius rendszerekkel szembeni következetes politikáról (B7-0235/2011)
utalva: illetékes: AFET
vélemény: LIBE, INTA


13. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2011. áprilisi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 461.047/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Az EFD képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy José Manuel Fernandes (A7-0087/2011) „A 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Parlament” (a PDOJ 66. pontja) című jelentéséről a szavazást halasszák a 2011. májusi ülésre;

Felszólal: Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Francesco Enrico Speroni, aki támogatja a kérelmet és Alain Lamassoure, aki ellenzi azt.

A Parlament elutasítja a kérést.

Szerda

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Bizottság „Közbeszerzés” témájú nyilatkozatáról szóló vitát (a PDOJ 129. pontja) állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják le.

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Evelyne Gebhardt, aki támogatja a kérelmet és javasolja, hogy a szavazást halasszák a májusi ülésre, továbbá Francesco Enrico Speroni, aki ellenzi a szavazás elhalasztását.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet és a szavazást elhalasztását.

Szerda és csütörtök

Az ALDE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a szerdai napirendbe vegyék fel az elefántcsontparti helyzetről szóló pontot, melyet eredetileg a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozata formájában csütörtökre terveztek (a PDOJ 122. pontja), és hogy a csütörtöki napirendbe a „vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről” napirendi pont alá vegyenek fel egy vitát a kínai Aj Vej-vej esetéről.

Felszólal: Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet és Hannes Swoboda, aki támogatja azt.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

°
° ° °

Felszólal: Sophia in 't Veld az egyes európai intézmények, köztük a Parlament ellen irányuló számítógépes támadásokról, valamint az ezzel kapcsolatban hozott biztonsági intézkedésekről.


14. A nemzetközi védelem megadása és visszavonása ***I (vita)

Jelentés a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

Sylvie Guillaume előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nadja Hirsch, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Daniël van der Stoep, független, Reinhard Bütikofer, Daniël van der Stoep felszólalásával kapcsolatban, Anna Hedh és Tanja Fajon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Papanikolaou.

ELNÖKÖL:
Stavros LAMBRINIDIS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ioan Enciu, Jörg Leichtfried, Jaroslav Paška, Franz Obermayr és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Cecilia Malmström és Sylvie Guillaume.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.4.6-i jegyzőkönyv 8.9. pont .


15. A kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer ***I (vita)

Jelentés a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Jörg Leichtfried előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Reinhard Bütikofer (az AFET bizottság véleményének előadója), Elisabeth Köstinger, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, George Sabin Cutaş, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Christofer Fjellner, Janusz Władysław Zemke és Ioan Mircea Paşcu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Jahr és João Ferreira.

Felszólal: Cecilia Malmström és Jörg Leichtfried.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.4.5-i jegyzőkönyv 4.6. pont .


16. Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák ***I (vita)

Jelentés az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Brian Simpson (A7-0329/2010)

Brian Simpson előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Carlo Fidanza, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Silvia-Adriana Ţicău, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Giommaria Uggias, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Jim Higgins és Inés Ayala Sender.

ELNÖKÖL:
László TŐKÉS alelnök

Felszólal: Gesine Meissner és Georges Bach.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu, Jörg Leichtfried, Inés Ayala Sender, Andreas Mölzer, Elena Băsescu és Janusz Władysław Zemke.

Felszólal: Cecilia Malmström és Brian Simpson.

Felszólal: Jörg Leichtfried.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.4.6-i jegyzőkönyv 8.10. pont .


17. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre vonatkozó új uniós politikai keret (vita)

Jelentés a nők elleni erőszakkal szembeni fellépést célzó, új uniós politikai keret prioritásairól és körvonalairól [2010/2209(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Eva-Britt Svensson előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Britta Thomsen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Andrea Češková, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Matera, Edite Estrela, Janusz Wojciechowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Emine Bozkurt, Tadeusz Cymański, Edit Bauer, Silvia Costa, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Marc Tarabella, Gesine Meissner, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Petru Constantin Luhan, Evelyn Regner és Zuzana Roithová.

Felszólal: Cecilia Malmström és Eva-Britt Svensson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.4.5-i jegyzőkönyv 4.8. pont .


ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

18. A Parlament tagjai

Az illetékes ír hatóságok bejelentették Paul Murphy kinevezését Joe Higgins helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2011. április 1.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Paul Murphy elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


19. Uniós válasz az észak-afrikai és dél-földközi-tengeri menekültáradatra, különös tekintettel Lampedusa szigetére Az instabilitásból adódó migrációs hullámok: az EU külpolitikájának hatálya és szerepe (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Uniós válasz az észak-afrikai és dél-földközi-tengeri menekültáradatra, különös tekintettel Lampedusa szigetére

Jelentés az instabilitásból adódó migrációs hullámokról: az EU külpolitikájának hatálya és szerepe [2010/2269(INI)] Külügyi Bizottság. Előadó: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Fiorello Provera előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Corina Creţu (a DEVE bizottság véleményének előadója), Franziska Keller (a LIBE bizottság véleményének előadója), Mario Mauro, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Sonia Alfano, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Salvatore Iacolino, John Attard-Montalto, Sarah Ludford, Hélène Flautre, Willy Meyer, Gerard Batten, Daniël van der Stoep, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Silvia Costa, Simon Busuttil, Claude Moraes, Cornelia Ernst, Constance Le Grip, David-Maria Sassoli, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Alfredo Pallone, Sylvie Guillaume, Cristian Dan Preda, Carlo Casini, Georgios Papanikolaou és Jacek Protasiewicz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Giovanni La Via, Barbara Matera, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Mario Pirillo, Ilda Figueiredo, Nikolaos Salavrakos, Corneliu Vadim Tudor, Marco Scurria, Elena Băsescu és Mairead McGuinness.

Felszólal: Cecilia Malmström, Mario Mauro aki kérdést tesz fel a Bizottság számára, amelyre Cecilia Malmström válaszol, valamint Fiorello Provera.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.4.5-i jegyzőkönyv 4.2. pont .


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Jim Higgins, Alajos Mészáros, George Sabin Cutaş, Alexander Mirsky, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Oriol Junqueras Vies, Janusz Wojciechowski, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Diane Dodds, Konstantinos Poupakis, Georgios Papanikolaou, András Gyürk, Mairead McGuinness, Cătălin Sorin Ivan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Antonio Masip Hidalgo, Katarína Neveďalová, Ramon Tremosa i Balcells, Csaba Sógor és Rosa Estaràs Ferragut


21. A nők szerepe a mezőgazdaságban és a vidéki területeken (rövid ismertetés)

Jelentés a nők mezőgazdaságban és a vidéki területeken betöltött szerepéről [2010/2054(INI)] Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Elisabeth Jeggle rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Marian Harkin, João Ferreira, Rareş-Lucian Niculescu és Vasilica Viorica Dăncilă.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.4.5-i jegyzőkönyv 4.3. pont .


22. Uniós finanszírozás az atomerőművek új tagállamokban történő leszerelése terén (rövid ismertetés)

Jelentés az atomerőművek új tagállamokban történő leszerelése terén az uniós finanszírozás hatékonyságáról és eredményességéről [2010/2104(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Marian-Jean Marinescu rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, João Ferreira és Jaroslav Paška.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.4.5-i jegyzőkönyv 4.4. pont .


23. Az európai nemzetközi beruházási politika (rövid ismertetés)

Jelentés a jövőbeni európai nemzetközi beruházási politikáról [2010/2203(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Kader Arif (A7-0070/2011)

Kader Arif rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Silvia-Adriana Ţicău és Jaroslav Paška.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.4.6-i jegyzőkönyv 8.15. pont .


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, 461.047/OJMA).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collino, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat