Kazalo 
Zapisnik
PDF 222kWORD 190k
Ponedeljek, 4. april 2011 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sestava Parlamenta
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom
 7.Brezpredmetne pisne izjave
 8.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 9.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 10.Prerazporeditev sredstev
 11.Peticije
 12.Predložitev dokumentov
 13.Razpored dela
 14.Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite ***I (razprava)
 15.Blago in tehnologija z dvojno rabo ***I (razprava)
 16.Evropska statistika turizma ***I (razprava)
 17.Politični okvir EU za boj proti nasilju nad ženskami (razprava)
 18.SESTAVA PARLAMENTA
 19.Odziv EU na migracijske tokove v severni Afriki in južnem Sredozemlju, zlasti na Lampedusi - Migracijski tokovi, ki nastajajo zaradi nestabilnosti: obseg in vloga zunanje politike EU (razprava)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Vloga žensk v kmetijstvu in na podeželju (kratka predstavitev)
 22.Financiranje EU na področju razgradnje jedrskih elektrarn v novih državah članicah (kratka predstavitev)
 23.Evropska mednarodna naložbena politika (kratka predstavitev)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Véronique Mathieu je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča na seji dne 24. marca 2011.

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 23. in 24. marca 2011.


3. Izjave predsedujočega

Predsednik je spomnil na 25. obletnico jedrske katastrofe, ki se je zgodila 26. aprila 1986 v elektrarni Černobil, in izrazil svojo solidarnost s prebivalci Japonske, ki sta jih prizadela potres 11. marca 2011 in jedrska nesreča v elektrarni Fukušima.

Poleg tega je spomnil na prvo obletnico letalske nesreče, ki se je zgodila 10. aprila 2010 pri Smolensku in v kateri je življenje izgubilo 96 oseb, ki so bili v poljskem predsedniškem letalu.

Predsednik je spomnil, da je vrhovno sodišče Združenih držav Amerike zavrnilo zahtevo za odložitev izvršitve, ki jo je vložil obsojeni Troy Davis, oblasti države Gruzije pa pozval, naj smrtno kazen spremenijo v dosmrtno zaporno kazen.

Predsednik je izrazil globoko zaskrbljenost nad razmerami v Slonokoščeni obali. Zahteval je, naj Laurent Gbagbo prizna rezultate volitev, pozval sprti strani, naj se odpovesta nasilju nad prebivalstvom, od mednarodne skupnosti pa zahteval, naj stori vse, kar je potrebno, za preprečitev pokola civilistov.

Predsednik se je vrnil k obtožbam o korupciji zoper nekatere poslance Parlamenta in opozoril na pismo, ki je bilo v zvezi s tem v četrtek poslano vsem poslancem. Predsednik je sporočil, da bo na današnji seji predsedstva obravnavano tudi to vprašanje, in opozoril, da je treba določiti strožji kodeks ravnanja za interesne skupine, lobiste in poslance Parlamenta.

Govorili so James Nicholson, Bairbre de Brún, Pat the Cope Gallagher o napadu z avtomobilom bombo v kraju Omagh (Severna Irska), v katerem je bil v soboto ubit 25-letni policist. Predsednik je opozoril, da je že podal uradno izjavo, v kateri je obsodil ta napad.


4. Sestava Parlamenta

Ernst Strasser je odstopil s funkcije poslanca Evropskega parlamenta. Odstop je začel veljati 24. marca 2011.

V skladu s členom 4(1) in (3) poslovnika je Parlament njegov odstop sprejel v vednost in ugotovil, da je s 24. marcem 2011 prost sedež, ki ga je zasedal Ernst Strasser.

Pristojne avstrijske oblasti so sporočile, da je bil na mesto Ernsta Strasserja v Evropski parlament izvoljen Hubert Pirker. Parlament je ugotovil, da je njegov mandat začel veljati 31. marca 2011.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Hubert Pirker polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

°
° ° °

Hella Ranner je odstopila s funkcije poslanke Evropskega parlamenta. Odstop je začel veljati 1. aprila 2011.

V skladu s členom 4(1) in (3) poslovnika je Parlament njen odstop sprejel v vednost in ugotovil, da je s 1. aprilom 2011 prost sedež, ki ga je zasedala Hella Ranner.

Pristojne avstrijske oblasti so sporočile, da je bil na mesto Helle Ranner v Evropski parlament izvoljen Heinz K. Becker. Parlament je ugotovil, da je njegov mandat začel veljati 1. aprila 2011.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Heinz K. Becker polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

°
° ° °

Govoril je Barry Madlener o domnevnih primerih korupcije v Parlamentu in Antonio Masip Hidalgo o primeru Troyja Davisa.


5. Članstvo v političnih skupinah

Trevor Colman je predsedniku Parlamenta sporočil, da ni več član skupine EFD in da je od 25. marca 2011 dalje njegovo mesto med samostojnimi poslanci.


6. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v torek podpisal naslednje akte, sprejete po rednem zakonodajnem postopku (člen 74 poslovnika):

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o prostem gibanju delavcev v Uniji (kodificirano besedilo) (00002/2011/LEX - C7-0089/2011 - 2010/0110(COD))

- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta o združitvi delniških družb (Kodificirano besedilo) (00001/2011/LEX - C7-0088/2011 - 2008/0009(COD))

- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi okvirnega sklepa sveta 2002/629/PNZ (00069/2010/LEX - C7-0087/2011 - 2010/0065(COD))

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembah uredbe Sveta (ES) Št. 377/2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (00068/2010/LEX - C7-0086/2011 - 2009/0098(COD))


7. Brezpredmetne pisne izjave

Pisne izjave št. 0090/2011, 0091/2011, 0092/2011, 0093/2011, 0094/2011, 0095/2011, 0096/2011, 0097/2011, 0098/2011, 0099/2011, 0100/2011 in 0101/2011 niso pridobile zadostnega števila podpisov, zaradi česar so v skladu s členom 123(5) poslovnika postale brezpredmetne.


8. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel na drugem oktobrskem delnem zasedanju ter na prvem in drugem delnem zasedanju novembra 2010.


9. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 115 poslovnika)

- (O-000040/2011), ki ga je postavila Erminia Mazzoni v imenu odbora PETI Komisiji: Peticija 1565/2009, ki jo je vložil José Maria Pozancos (španski državljan), o uvozu paradižnika iz Maroka v EU (B7-0211/2011)

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 123 poslovnika)

- Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda in Ivo Vajgl o oblikovanju evro-sredozemskih programov Erasmus in Leonardo da Vinci (0015/2011);

- Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries in Hannu Takkula o terorizmu in ekstremizmu v Pakistanu (0016/2011);

- Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin in Anna Rosbach o reformi skupne ribiške politike (0017/2011).


10. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 06/2011 (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD)).

°
° ° °

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 08/2011 (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD)).


11. Peticije

V skladu s členom 201(6) poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

15. marec 2011

Dieter Gräfe (št. 0206/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0207/2011); Hans-Peter Kopetsch (št. 0208/2011); Bernhard Zuendorff (št. 0209/2011); Uwe Schein (št. 0210/2011); Anna Śliwa (št. 0211/2011); Reyes Yoel Confesor Nova (št. 0212/2011); Egon Stein (št. 0213/2011); Susanne Maier (št. 0214/2011); Piotr Misiowiec (št. 0215/2011); Rosel Lock (št. 0216/2011); Hans-Gerd Visarius (št. 0217/2011); Christa Anna Marie Endler (št. 0218/2011); Siegfried Klattner (št. 0219/2011); Claudia Lotte-Braesemann (št. 0220/2011); Albert Dettmer (št. 0221/2011); Peter Weiss (Apac Presse GmbH) (št. 0222/2011); Esther Wollscheid (št. 0223/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0224/2011); Silke M. Lachmund (št. 0225/2011); Thomas Körschgen (št. 0226/2011); Wacław Mokrzycki (Społeczny Komitet Powodziowy ZAKANALE) (št. 0227/2011).

23. marec 2011

Maria Angels Giménez i Gimferrer (št. 0228/2011); Daniel Duval (Association pour la Recherche et l'installation de Médecins Européens) (št. 0229/2011); Marta Vaquero Huertas (št. 0230/2011); Jouko Palmroth (št. 0231/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0232/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0233/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0234/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0235/2011); Jacques Maret (št. 0236/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0237/2011); Michel Potier (št. 0238/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0239/2011); Francisco Javier Ciézar Muñoz (Asaja Málaga ) (št. 0240/2011); José Ortega Ortega (št. 0241/2011).

30. marec 2011

(ime vlagatelja zaupno) (št. 0242/2011); Grażyna Skorupka (Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich przy Oddziale Onkologii szpitala PCK) (št. 0243/2011); Christopher Eichner (št. 0244/2011); Antal Kovacs (št. 0245/2011); Heiko Lewerenz (št. 0246/2011); Aniello Di Iorio (št. 0247/2011); Ryszard Czarnecki (2 signatures) (št. 0248/2011); Waldemar Florkowski (št. 0249/2011); Adam Józefowicz (št. 0250/2011); Günter Pröhl (št. 0251/2011); Mustafa Çelebi (št. 0252/2011); Tino Renken (št. 0253/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0254/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0255/2011); Harry Jideofor Nduka (št. 0256/2011); Tsveta Hristova (Coalition "for Nature in Bulgaria" - Ecologist (Коалиция "За да остане природа в България")) (št. 0257/2011); Karen Everett (38 podpisov) (št. 0258/2011); Radko Georgien Kesov (Obshtinski Suvetnitsi Sliven (Sliven Municipality Councilors)) (št. 0259/2011); Lucia Yva Barbera Leonardo (št. 0260/2011); J. Yarker Vernon (Sheltered Housing UK Association) (št. 0261/2011); Romanian Ornithological Society (št. 0262/2011); Giuseppe Mercurio (št. 0263/2011); Rodica Marieta Vincenz (št. 0264/2011); Aldevis Tibaldi (Comitato per la vita del Friuli Rurale) (št. 0265/2011); Michael Cummins (Architect's Alliance of Ireland) (št. 0266/2011); David Rock (št. 0267/2011); Marta Rovira Vergés (Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)) (št. 0268/2011); Kouwa Nkengni (št. 0269/2011); Roman Wilczyński (št. 0270/2011); José Maria Moreira dos Santos (19 podpisov) (št. 0271/2011); Christopher Prendergast (W.J. Prendersgast & Son Ltd. - Knitwear Manufacturers) (št. 0272/2011); Constantin Radu (št. 0273/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0274/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0275/2011); Fernando Toffanello (št. 0276/2011); Alexandros Krystallidis (Krystallidis & Associates) (št. 0277/2011); Alberto Gouveia (št. 0278/2011); Tsveta Hristova (Coalition "for Nature in Bulgaria" - Ecologist (Коалиция "За да остане природа в България")) (št. 0279/2011); Pavel Dobrota (št. 0280/2011); Svetoslav Spasov (št. 0281/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0282/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0283/2011); -(ime vlagatelja zaupno) (št. 0284/2011); Jordi Martí (št. 0285/2011); Paicopoulos Demitrios (št. 0286/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0287/2011); Fernando Cunha (št. 0288/2011); Paul Stillman (št. 0289/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0290/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0291/2011); (ime vlagatelja zaupno) (2 podpisa) (št. 0292/2011); Angelo Romano (št. 0293/2011); Christopher Thompson (št. 0294/2011); Colin MacDonald (št. 0295/2011); Ibrahim Kheireldin (št. 0296/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0297/2011); Graziano Benedetto (št. 0298/2011); Benedicte Kiehr (št. 0299/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0300/2011); Zuzanna Kurtyka (9 signatures) (št. 0301/2011); Rolf Wendner (št. 0302/2011); Christine Dreger (št. 0303/2011); Wolfgang Steinhardt (št. 0304/2011); Ursula Marx (št. 0305/2011); Carmel Spitieri (163 podpisov) (št. 0306/2011); Michael Schwingl (št. 0307/2011); Andrzej Klibisz (št. 0308/2011); Benjamin Weber (št. 0309/2011).

31. marec 2011

Michel Pouzol (št. 0310/2011); Kostas Stravropoulos (št. 0311/2011); Miranda Suárez Saturnino (št. 0312/2011); Oscar García García (št. 0313/2011); Bouma BMevrouw A. (št. 0314/2011); Beniamin Aizman (št. 0315/2011); Florencio Salvador Díaz Fernández (št. 0316/2011); François Maillard (št. 0317/2011); Nathalie Moet (št. 0318/2011); César Solveira Rodríguez (št. 0319/2011); Fabiano Filippin (Studio Legale Contento) (št. 0320/2011); R Aurica -Pantilin (št. 0321/2011); -Josep Miquel Gascon Baz (št. 0322/2011); Alejandro Sánchez (Fundación EQUO) (št. 0323/2011); Gwenaël Le Gras (28 podpisov) (št. 0324/2011); Carlos Martín Puente (št. 0325/2011); -Inmaculada Cano Álvarez (št. 0326/2011); Isabel Canas Salinas (Plataforma Ciudadana Zona Norte ) (št. 0327/2011); José Belmonte Menchón (Agrupación Nacional Transportes - Plataforma) (št. 0328/2011); George Mutascu (št. 0329/2011); -Manuel Pardos Vicente (Asociación Usuarios Bancos, Cajas y Seguros) (št. 0330/2011); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0331/2011); Jouke Leij, bij de (št. 0332/2011); Miguel Chavarino Fernández (št. 0333/2011); Colleen Cockerill (št. 0334/2011); -Luis Fernández Toribio (št. 0335/2011); Markéta Balcarová (4 podpisi) (št. 0336/2011); Emilio Izzo (22 podpisov) (št. 0337/2011); Roberto Raggi (Sos Consumatore) (3 podpisi) (št. 0338/2011); Sergio Diana (Comitato ProSardegnaNoGasdotto) (št. 0339/2011); David Sassi Louzoun (št. 0340/2011); Elsa Aimone (št. 0341/2011); František Piskura (št. 0342/2011); Sandra Saavedra (št. 0343/2011); Alice De Nijs (Daadkrachtig Nederland) (št. 0344/2011); Anthony Craven (Support Group for victims of failed Home Income Plans) (št. 0345/2011); Jean Mortes (št. 0346/2011).


12. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila

- Poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo 2009 (2010/2247(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

- Poročilo o učinkovitosti in uspešnosti financiranja EU na področju razgradnje jedrskih elektrarn v novih državah članicah (2010/2104(INI)) - Odbor CONT - Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

- ***Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi možnosti ribolova in finančnega prispevka, predvidenih v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

- *Poročilo o predlogu sklepa Sveta o določitvi pravil za uvoz ribiških proizvodov, živih školjk, iglokožcev, plaščarjev, morskih polžev in njihovih stranskih proizvodov iz Grenlandije v Evropsko unijo (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)) - Odbor PECH - Poročevalka: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/013 PL/Podkarpackie – strojništvo, Poljska) (COM(2011)0062 - C7-0056/2011 - 2011/2045(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0059/2011)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/010 CZ/Unilever, Češka republika) (COM(2011)0061 - C7-0055/2011 - 2011/2044(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0060/2011)

- Poročilo o uporabi Uredbe (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (2010/2201(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalka: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

-*** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani o Okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ukrajino o splošnih načelih za sodelovanje Ukrajine v programih Unije (13604/2010 - C7-0401/2010 - 2010/0218(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

- Poročilo o prednostnih nalogah in splošnem pregledu novega političnega okvira EU za boj proti nasilju nad ženskami (2010/2209(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

- ***Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o vzpostavitvi mehanizma za reševanje sporov (13754/2010 - C7-0431/2010 - 2010/0181(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

- ***Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki protokola med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o vzpostavitvi mehanizma za reševanje sporov, ki se uporablja za spore v okviru trgovinskih določb Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani (13758/2010 - C7-0057/2011 - 2010/0173(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Emilio Menéndez Del Valle (A7-0067/2011)

- ***Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki protokola med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt o mehanizmu za reševanje sporov, ki se uporablja za spore po trgovinskih določbah Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: William, grof Dartmouthški (A7-0069/2011)

- Poročilo o prihodnji evropski mednarodni naložbeni politiki (2010/2203(INI)) - Odbor INTA - Poročevalec: Kader Arif (A7-0070/2011)

- Poročilo o enotnem trgu za podjetja in rast (2010/2277(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

- Poročilo o enotnem trgu za Evropejce (2010/2278(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

- Poročilo o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2009 (2010/2248(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

- Poročilo o zeleni knjigi o korporativnem upravljanju finančnih institucij (2010/2303(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Ashley Fox (A7-0074/2011)

- Poročilo o migracijskih tokovih, ki nastajajo zaradi nestabilnosti: obseg in vloga zunanje politike EU (2010/2269(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

- Poročilo o upravljanju in partnerstvu na enotnem trgu (2010/2289(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite v državah članicah (prenovitev) (COM(2009)0554 - C7-0248/2009 - 2009/0165(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

- Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2012 - Oddelek I - Parlament (2011/2018(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na merske enote (kodificirano besedilo) (COM(2010)0507 - C7-0287/2010 - 2010/0260(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0089/2011)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vgradnji, legi, delovanju in označevanju upravljal kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirano besedilo) (COM(2010)0717 - C7-0404/2010 - 2010/0348(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0090/2011)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavornih napravah kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirano besedilo) (COM(2010)0729 - C7-0421/2010 - 2010/0349(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0092/2011)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dovoljeni ravni hrupa in izpušnem sistemu motornih vozil (kodificirano besedilo) (COM(2010)0508 - C7-0288/2010 - 2010/0261(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0093/2011)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo(kodificirano besedilo) (COM(2010)0506 - C7-0285/2010 - 2010/0259(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0095/2011)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o delovnem prostoru, dostopu do vozniškega prostora ter vratih in oknih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirano besedilo) (COM(2010)0746 - C7-0428/2010 - 2010/0358(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0096/2011)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi, vgrajenih pred voznikovim sedežem, na ozkokolotečnih kmetijskih in gozdarskih traktorjih na kolesih (kodificirano besedilo) (COM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0098/2011)

- ***IPoročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zadaj nameščenih varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih (kodificirano besedilo) (COM(2010)0510 - C7-0290/2010 - 2010/0264(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0101/2011)

- Poročilo o predlogu uredbe Sveta o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (kodificirano besedilo) (COM(2010)0691 - C7-0034/2011 - 2010/0338(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0102/2011)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Reimer Böge (A7-0114/2011)

- Poročilo o stališču Sveta glede predloga spremembe proračuna št. 1/2011 Evropske unije za proračunsko leto 2011, Oddelek III – Komisija (07704/2011 - C7-0072/2011 - 2011/2022(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

2) od poslancev Parlamenta

2.1) vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 116 poslovnika) (B7-0210/2011)

Svetu:

-Posselt Bernd, Harkin Marian, Ţicău Silvia-Adriana, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Chountis Nikolaos, Higgins Jim, Balčytis Zigmantas, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija

Komisiji:

- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Harkin Marian, Davies Chris, Higgins Jim, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Papanikolaou Georgios, Tsoukalas Ioannis A., Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Crowley Brian, Mitchell Gay, Kelly Seán, La Via Giovanni, Martin Hans-Peter, Posselt Bernd, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Iotova Iliana Malinova, Girling Julie, Gerbrandy Gerben-Jan, Paleckis Justas Vincas, Áder János, Ludford Sarah, Liberadzki Bogusław, Gallagher Pat the Cope, Tabajdi Csaba Sándor, Göncz Kinga, van Nistelrooij Lambert, Padar Ivari, Bélier Sandrine, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Jensen Anne E., Neynsky Nadezhda, Watson Graham, Belet Ivo

2.2) predlogi resolucij (člen 120 poslovnika)

- Franz Obermayr in Csanád Szegedi. Predlog resolucije o večji varnosti na področju jedrske energije v Podonavju (B7-0234/2011)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

2.3) predlogi priporočil (121 poslovnika)

- Graham Watson, v imenu skupine ALDE. Predlog priporočila Svetu o dosledni politiki do avtoritarnih režimov, proti katerim veljajo omejevalni ukrepi EU, ko ti režimi izvršujejo svoje osebne in gospodarske interese znotraj meja EU (B7-0235/2011)
posredovano pristojni: AFET
mnenje: LIBE, INTA

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI


13. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delni zasedanji v aprilu 2011 (PE 461.047/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 140 poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Zahteva skupine EFD, da se na delno zasedanje v maju 2011 prestavi glasovanje o poročilu José Manuel Fernandes (A7-0087/2011) z naslovom "Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2012 - Oddelek I - Parlament" (točka 66 PDOJ);

Govorili so Marta Andreasen v imenu skupine EFD, ki je utemeljila zahtevo, Francesco Enrico Speroni v podporo zahtevi in Alain Lamassoure proti tej zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil.

Sreda

Zahteva skupine PPE, da se s predložitvijo predlogov resolucije zaključi razprava o izjavi Komisije "Javna naročila" (točka 129 PDOJ).

Govorili so Andreas Schwab v imenu skupine PPE, ki je utemeljil zahtevo, Evelyne Gebhardt, ki je podprla zahtevo ter predlagala, da se glasovanje prestavi na majsko delno zasedanje, ter Francesco Enrico Speroni proti preložitvi glasovanja.

Parlament je zahtevo sprejel ter prestavil glasovanje.

Sreda in četrtek

Zahteva skupine ALDE, da se v obliki izjave podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na dnevni red za sredo doda točka o razmerah v Slonokoščeni obali, ki je bila predvidena za četrtek (točka 122 PDOJ) ter da se na dnevni red za četrtek pod točko "razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in pravne države" doda razprava o primeru Ai WeiWei na Kitajskem.

Govorila sta Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je utemeljil zahtevo, in Hannes Swoboda, ki jo je podprl.

Parlament je zahtevo odobril.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Sophia in 't Veld je govorila o kibernetskih napadih, katerih žrtve so bile nekatere evropske institucije, med njimi Parlament, in o varnostnih ukrepih, ki so bili sprejeti v zvezi s tem.


14. Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite v državah članicah (prenovitev) [COM(2009)0554 - C7-0248/2009- 2009/0165(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

Sylvie Guillaume je predstavila poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Nadja Hirsch v imenu skupine ALDE, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Daniël van der Stoep samostojni poslanec, Reinhard Bütikofer o govoru Daniëla van der Stoepa, Anna Hedh in Tanja Fajon.

Po postopku "catch the eye" je govoril Georgios Papanikolaou.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Ioan Enciu, Jörg Leichtfried, Jaroslav Paška, Franz Obermayr in Andrew Henry William Brons.

Govorili sta Cecilia Malmström in Sylvie Guillaume.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 6.4.2011.


15. Blago in tehnologija z dvojno rabo ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Jörg Leichtfried je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Reinhard Bütikofer (pripravljalec mnenja odbora AFET), Elisabeth Köstinger v imenu skupine PPE, George Sabin Cutaş v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Franz Obermayr samostojni poslanec, Christofer Fjellner, Janusz Władysław Zemke in Ioan Mircea Paşcu.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Peter Jahr in João Ferreira.

Govorila sta Cecilia Malmström in Jörg Leichtfried.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.6 zapisnika z dne 5.4.2011.


16. Evropska statistika turizma ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki turizma [COM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Brian Simpson (A7-0329/2010)

Brian Simpson je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Carlo Fidanza v imenu skupine PPE, Silvia-Adriana Ţicău v imenu skupine S&D, Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Jim Higgins in Inés Ayala Sender.

PREDSEDSTVO: László TŐKÉS
podpredsednik

Govorila sta Gesine Meissner in Georges Bach.

Po postopku "catch the eye" so govorili Rareş-Lucian Niculescu, Jörg Leichtfried, Inés Ayala Sender, Andreas Mölzer, Elena Băsescu in Janusz Władysław Zemke.

Govorila sta Cecilia Malmström in Brian Simpson.

Govoril je Jörg Leichtfried.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 6.4.2011.


17. Politični okvir EU za boj proti nasilju nad ženskami (razprava)

Poročilo o prednostnih nalogah in splošnem pregledu novega političnega okvira EU za boj proti nasilju nad ženskami [2010/2209(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Eva-Britt Svensson je predstavila poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Teresa Jiménez-Becerril Barrio v imenu skupine PPE, Britta Thomsen v imenu skupine S&D, Antonyia Parvanova v imenu skupine ALDE, Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE, Andrea Češková v imenu skupine ECR, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Matera, Edite Estrela, Janusz Wojciechowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Emine Bozkurt, Tadeusz Cymański, Edit Bauer, Silvia Costa, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė in Monika Flašíková Beňová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Marc Tarabella, Gesine Meissner, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Petru Constantin Luhan, Evelyn Regner in Zuzana Roithová.

Govorili sta Cecilia Malmström in Eva-Britt Svensson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.8 zapisnika z dne 5.4.2011.


PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

18. SESTAVA PARLAMENTA

Pristojni irski organi so Evropski parlament obvestili, da je Paul Murphy imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Joeja Higginsa z začetkom veljavnosti dne 1. aprila 2011.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Paul Murphy polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


19. Odziv EU na migracijske tokove v severni Afriki in južnem Sredozemlju, zlasti na Lampedusi - Migracijski tokovi, ki nastajajo zaradi nestabilnosti: obseg in vloga zunanje politike EU (razprava)

Izjava Komisije: Odziv EU na migracijske tokove v severni Afriki in južnem Sredozemlju, zlasti na Lampedusi

Poročilo o migracijskih tokovih, ki nastajajo zaradi nestabilnosti: obseg in vloga zunanje politike EU [2010/2269(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

Fiorello Provera je predstavil poročilo.

Govorili so Corina Creţu (pripravljalka mnenja odbora DEVE), Franziska Keller (pripravljalka mnenja odbora LIBE), Mario Mauro v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL, Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, Philip Claeys samostojni poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Sonia Alfano, Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Salvatore Iacolino, John Attard-Montalto, Sarah Ludford, Hélène Flautre, Willy Meyer, Gerard Batten, Daniël van der Stoep, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Silvia Costa, Simon Busuttil, Claude Moraes, Cornelia Ernst, Constance Le Grip, David-Maria Sassoli, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Alfredo Pallone, Sylvie Guillaume, Cristian Dan Preda, Carlo Casini, Georgios Papanikolaou in Jacek Protasiewicz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Giovanni La Via, Barbara Matera, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Mario Pirillo, Ilda Figueiredo, Nikolaos Salavrakos, Corneliu Vadim Tudor, Marco Scurria, Elena Băsescu in Mairead McGuinness.

Govorili so Cecilia Malmström, Mario Mauro, ki sta postavila vprašanje Komisiji, na katero je odgovorila Cecilia Malmström, ter Fiorello Provera.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika z dne 5.4.2011.


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Jim Higgins, Alajos Mészáros, George Sabin Cutaş, Alexander Mirsky, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Oriol Junqueras Vies, Janusz Wojciechowski, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Salavrakos, Diane Dodds, Konstantinos Poupakis, Georgios Papanikolaou, András Gyürk, Mairead McGuinness, Cătălin Sorin Ivan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Antonio Masip Hidalgo, Katarína Neveďalová, Ramon Tremosa i Balcells, Csaba Sógor in Rosa Estaràs Ferragut


21. Vloga žensk v kmetijstvu in na podeželju (kratka predstavitev)

Poročilo o vlogi žensk v kmetijstvu in na podeželju [2010/2054(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Elisabeth Jeggle je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Marian Harkin, João Ferreira, Rareş-Lucian Niculescu in Vasilica Viorica Dăncilă.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika z dne 5.4.2011.


22. Financiranje EU na področju razgradnje jedrskih elektrarn v novih državah članicah (kratka predstavitev)

Poročilo o učinkovitosti in uspešnosti financiranja EU na področju razgradnje jedrskih elektrarn v novih državah članicah [2010/2104(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Marian-Jean Marinescu je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Zigmantas Balčytis, João Ferreira in Jaroslav Paška.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.4 zapisnika z dne 5.4.2011.


23. Evropska mednarodna naložbena politika (kratka predstavitev)

Poročilo o prihodnji evropski mednarodni naložbeni politiki [2010/2203(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Kader Arif (A7-0070/2011)

Kader Arif je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Silvia-Adriana Ţicău in Jaroslav Paška.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika z dne 6.4.2011.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" 461.047/OJMA).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Collino, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov