Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2045(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0059/2011

Predkladané texty :

A7-0059/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2011 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0120

Zápisnica
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg

4.1. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Poľsko – Podkarpackie – strojárstvo (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/013 PL/Podkarpackie – strojárenstvo, Poľsko) [2011/2045(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa Barbara Matera (A7-0059/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0120)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia