Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2044(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0060/2011

Ingivna texter :

A7-0060/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/04/2011 - 4.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0124

Protokoll
Tisdagen den 5 april 2011 - Strasbourg

4.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Tjeckien – Unilever (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/010 CZ/Unilever från Tjeckien) [2011/2044(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0124)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy