Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0249(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0028/2011

Ingediende teksten :

A7-0028/2011

Debatten :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Stemmingen :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Stemverklaringen
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Notulen
Dinsdag 5 april 2011 - Straatsburg

4.6. Producten en technologie voor tweeërlei gebruik ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0125)

Het woord werd gevoerd door:

Jörg Leichtfried (rapporteur) die overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement bij het Parlement een formeel voorstel indient over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen.

Het Parlement besluit de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid