Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0167(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0364/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0364/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Äänestysselitykset
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Pöytäkirja
Tiistai 5. huhtikuuta 2011 - Strasbourg

4.7. Julkisesti tuetut vientiluotot ***I (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin [KOM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0126)

Puheenvuorot:

Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta peruutti pyynnön tarkistuksesta 10 toimitettavasta nimenhuutoäänestyksestä ja Yannick Jadot (esittelijä) teki työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti parlamentille virallisen ehdotuksen siitä, äänestetäänkö luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi.

Parlamentti päätti lykätä äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö