Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0167(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0364/2010

Ingivna texter :

A7-0364/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/04/2011 - 4.7
CRE 05/04/2011 - 4.7
Röstförklaringar
PV 13/09/2011 - 5.21
CRE 13/09/2011 - 5.21
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0126
P7_TA(2011)0363

Protokoll
Tisdagen den 5 april 2011 - Strasbourg

4.7. Statsstödda exportkrediter ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter [KOM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0126)

Inlägg:

Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, för att dra tillbaka begäran om omröstning med namnupprop om ändringsförslag 10, och Yannick Jadot (föredragande) som, i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen, lade fram ett formellt förslag till parlamentet om huruvida förslaget till lagstiftningsresolution skulle gå till omröstning.

Parlamentet beslutade att skjuta upp omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution. Ärendet återvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy