Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg

4. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Poľsko – Podkarpackie – strojárstvo (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

4.2. Migračné toky vznikajúce z dôvodu nestability: rozsah a úloha zahraničnej politiky EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

4.3. Úloha žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

4.4. Financovanie EÚ v oblasti vyraďovania jadrových elektrární v nových členských štátoch z prevádzky (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

4.5. Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Česká republika – UNILEVER (hlasovanie)

4.6. Položky a technológie s dvojakým použitím ***I (hlasovanie)

4.7. Štátom podporované vývozné úvery ***I (hlasovanie)

4.8. Politický rámec EÚ zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia