Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 5. dubna 2011 - Štrasburk

10. Rámec EU pro koordinaci vnitrostátních strategií integrace Romů (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Rámec EU pro koordinaci vnitrostátních strategií integrace Romů

Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) a László Andor (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupila Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady).

Vystoupili: László Tőkés za skupinu PPE, Monika Flašíková Beňová za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franz Obermayr, Stanimir Ilchev za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, a Mario Borghezio za skupinu EFD.

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí