Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 5 april 2011 - Straatsburg

10. EU-kader voor de coördinatie van nationale strategieën voor de integratie van de Roma (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: EU-kader voor de coördinatie van nationale strategieën voor de integratie van de Roma

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) en László Andor (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Enikő Győri (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door László Tőkés, namens de PPE-Fractie, Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Stanimir Ilchev, namens de ALDE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, en Mario Borghezio, namens de EFD-Fractie.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid