Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 5 kwietnia 2011 r. - Strasburg

10. Unijne ramy koordynacji krajowych strategii integracji Romów (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Unijne ramy koordynacji krajowych strategii integracji Romów

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) i László Andor (członek Komisji) przedstawili oświadczenie.

Głos zabrał Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady).

Głos zabrali: László Tőkés w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Franz Obermayr, Stanimir Ilchev w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, i Mario Borghezio w imieniu grupy EFD.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności