Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg

10. Rámec EÚ týkajúci sa koordinácie národných stratégií integrácie Rómov (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Rámec EÚ týkajúci sa koordinácie národných stratégií integrácie Rómov

Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) a László Andor (člen Komisie) predniesli vyhlásenie.

V rozprave vystúpila Enikő Győri (úradujúca predsedníčka Rady).

Vystúpili títo poslanci: László Tőkés v mene skupiny PPE, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D, ktorá tiež odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Stanimir Ilchev v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL a Mario Borghezio v mene skupiny EFD.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia