Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2018(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0087/2011

Внесени текстове :

A7-0087/2011

Разисквания :

PV 05/04/2011 - 11
CRE 05/04/2011 - 11

Гласувания :

PV 06/04/2011 - 8.13
CRE 06/04/2011 - 8.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0140

Протокол
Вторник, 5 април 2011 г. - Страсбург

11. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2012 г. - Раздел I - Парламент (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2012 година – Раздел I – Парламент [2011/2018(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes представи доклада.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Derek Vaughan, от името на групата S&D, Alexander Alvaro, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Lajos Bokros, от името на групата ECR, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Lucas Hartong, независим член на ЕП, Barbara Matera, Göran Färm, който също така отговаря на въпросите, зададени чрез вдигане на синя карта от Lucas Hartong и Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann и Paul Rübig.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo и Riikka Manner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се: José Manuel Fernandes и Miguel Portas, последният, за да зададе въпрос на José Manuel Fernandes, който му отговаря.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 6.4.2011.

Правна информация - Политика за поверителност