Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2018(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0087/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0087/2011

Keskustelut :

PV 05/04/2011 - 11
CRE 05/04/2011 - 11

Äänestykset :

PV 06/04/2011 - 8.13
CRE 06/04/2011 - 8.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0140

Pöytäkirja
Tiistai 5. huhtikuuta 2011 - Strasbourg

11. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 – Pääluokka I – Parlamentti [2011/2018(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Derek Vaughan S&D-ryhmän puolesta, Alexander Alvaro ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lajos Bokros ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Barbara Matera, Göran Färm, joka vastasi myös kysymyksiin, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Lucas Hartong ja Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann ja Paul Rübig.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo ja Riikka Manner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka ja Zigmantas Balčytis.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes ja Miguel Portas, joka esitti kysymyksen José Manuel Fernandesille, joka vastasi siihen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö