Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2018(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0087/2011

Pateikti tekstai :

A7-0087/2011

Debatai :

PV 05/04/2011 - 11
CRE 05/04/2011 - 11

Balsavimas :

PV 06/04/2011 - 8.13
CRE 06/04/2011 - 8.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0140

Protokolas
Antradienis, 2011 m. balandžio 5 d. - Strasbūras

11. 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2012 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis. Parlamentas [2011/2018(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Derek Vaughan S&D frakcijos vardu, Alexander Alvaro ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Lajos Bokros ECR frakcijos vardu, Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Lucas Hartong , nepriklausomas Parlamento narys, Barbara Matera, Göran Färm, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Lucas Hartong ir Miguel Portas pateiktus klausimus, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann ir Paul Rübig.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo ir Riikka Manner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka ir Zigmantas Balčytis.

Kalbėjo: José Manuel Fernandes ir Miguel Portas, pastarasis norėdamas užduoti klausimą José Manuel Fernandes, kuris į jį atsakė.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.13 protokolo 6.4.2011.

Teisinė informacija - Privatumo politika