Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2018(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0087/2011

Ingediende teksten :

A7-0087/2011

Debatten :

PV 05/04/2011 - 11
CRE 05/04/2011 - 11

Stemmingen :

PV 06/04/2011 - 8.13
CRE 06/04/2011 - 8.13
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0140

Notulen
Dinsdag 5 april 2011 - Straatsburg

11. Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement [2011/2018(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Derek Vaughan, namens de S&D-Fractie, Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Lajos Bokros, namens de ECR-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Lucas Hartong, niet-ingeschrevene, Barbara Matera, Göran Färm, die tevens antwoordt op “blauwe kaart”-vragen van Lucas Hartong en Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann en Paul Rübig.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo en Riikka Manner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka en Zigmantas Balčytis.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes en Miguel Portas, laatstgenoemde om een vraag te stellen aan José Manuel Fernandes, die deze beantwoordt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 6.4.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid