Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2018(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0087/2011

Predkladané texty :

A7-0087/2011

Rozpravy :

PV 05/04/2011 - 11
CRE 05/04/2011 - 11

Hlasovanie :

PV 06/04/2011 - 8.13
CRE 06/04/2011 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0140

Zápisnica
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg

11. Odhad príjmov a výdavkov na rok 2012 – oddiel I – Európsky parlament (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2012 – oddiel I – Európsky parlament [2011/2018(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Derek Vaughan v mene skupiny S&D, Alexander Alvaro v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Lajos Bokros v mene skupiny ECR, Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Lucas Hartong nezaradený poslanec, Barbara Matera, Göran Färm, ktorý odpovedal na otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Lucas Hartong a Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann a Paul Rübig.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo a Riikka Manner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch-the-eye) v rozprave vystúpili Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka a Zigmantas Balčytis.

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes a Miguel Portas, ktorý položil otázku Josému Manuelovi Fernandesovi, ktorý na ňu odpovedal.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 6.4.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia