Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 5. aprill 2011 - Strasbourg

13. Infotund (küsimused komisjonile)
CRE

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B7-0210/2011).

Küsimus 11 (Georgios Papastamkos): Humanitaarabi Põhja-Aafrika riikidele.

Kristalina Georgieva (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos ja Zigmantas Balčytis.

Küsimus 12 (Zigmantas Balčytis): Erinevused tervishoiuteenuste valdkonnas eri liikmesriikides.

Maria Damanaki (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 13 (Marian Harkin): Tehnoloogiate võimaldamine.

Antonio Tajani (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marian Harkin.

Küsimus 14 (Chris Davies): ELi kalatööstuse tulevik.

Maria Damanaki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Chris Davies, Barbara Matera ja Seán Kelly.

Küsimus 15 (Jim Higgins): Uimepüügi kavandatav keelustamine.

Maria Damanaki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jim Higgins, Brian Crowley ja Chris Davies.

Küsimus 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Uus Vahemere piirkonna merestrateegia.

Maria Damanaki vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via ja Ivo Vajgl.

Küsimus 17 (Georgios Papanikolaou): Teadlaste koolitamine ning kõrgkoolide hindamine innovatsiooniga seotud juhtalgatuse raames.

Máire Geoghegan-Quinn (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papanikolaou ja Seán Kelly.

Küsimus 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Vähene kontrollimine ja suur hulk vigu teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi projektide puhul.

Máire Geoghegan-Quinn vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Ioannis A. Tsoukalas.

Küsimus 19 (Silvia-Adriana Ţicău): VKEde osalemine Euroopa teadus- ja innovatsioonitegevuses.

Máire Geoghegan-Quinn vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Zigmantas Balčytis (autori asendaja).

Küsimus 26 (Bernd Posselt): Õhusaaste tõrje Saksamaa suurlinnades.

Janez Potočnik (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bernd Posselt.

Küsimus 27 (Karin Kadenbach): ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia.

Janez Potočnik vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Kriton Arsenis (autori asendaja), Bernd Posselt ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Küsimus 28 (Nikolaos Chountis): Jäätmekäitlus Kreekas.

Janez Potočnik vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Nikolaos Chountis.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika