Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 5. huhtikuuta 2011 - Strasbourg

13. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0210/2011).

Kysymys 11 (Georgios Papastamkos): Humanitaarisen avun toimittaminen Pohjois-Afrikan valtioille.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papastamkos ja Zigmantas Balčytis.

Kysymys 12 (Zigmantas Balčytis): Terveyspalvelutarjonnan erot jäsenvaltioissa.

Maria Damanaki (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 13 (Marian Harkin): Kehitystä vauhdittava teknologia.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Marian Harkin.

Kysymys 14 (Chris Davies): EU:n kalatalousalan tulevaisuus.

Maria Damanaki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Chris Davies, Barbara Matera ja Seán Kelly.

Kysymys 15 (Jim Higgins): Hain eväpyynnin kieltämisehdotus.

Maria Damanaki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Jim Higgins, Brian Crowley ja Chris Davies.

Kysymys 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Välimeren uusi meristrategia.

Maria Damanaki vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via ja Ivo Vajgl.

Kysymys 17 (Georgios Papanikolaou): Tutkijoiden koulutus ja yliopistojen arviointi innovointia koskevan lippulaiva-aloitteen puitteissa.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papanikolaou ja Seán Kelly.

Kysymys 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman hankkeiden vähäinen valvonta ja korkea virheprosentti.

Máire Geoghegan-Quinn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Ioannis A. Tsoukalas.

Kysymys 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Pk-yritysten osallistuminen EU:n tutkimus- ja innovointitoimintaan.

Máire Geoghegan-Quinn vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Zigmantas Balčytis (laatijan sijainen).

Kysymys 26 (Bernd Posselt): Ilmanlaadun hallinta Saksan suurkaupungeissa.

Janez Potočnik (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 27 (Karin Kadenbach): Biologista monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia.

Janez Potočnik vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Kriton Arsenis (laatijan sijainen), Bernd Posselt ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Kysymys 28 (Nikolaos Chountis): Jätteiden käsittely Kreikassa.

Janez Potočnik vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Nikolaos Chountis.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö