Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2011 m. balandžio 5 d. - Strasbūras

13. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
Stenograma

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B7-0210/2011).

Klausimas 11 (Georgios Papastamkos): Humanitarinė pagalba Šiaurės Afrikos šalims.

Kristalina Georgieva (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos ir Zigmantas Balčytis papildomus klausimus.

Klausimas 12 (Zigmantas Balčytis): Sveikatos priežiūros skirtumai valstybėse narėse.

Maria Damanaki (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Zigmanto Balčyčio, Nikolaos Chountis ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 13 (Marian Harkin): Pažangą užtikrinančios technologijos.

Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Marian Harkin papildomą klausimą.

Klausimas 14 (Chris Davies): ES žuvininkystės sektoriaus ateitis.

Maria Damanaki atsakė į klausimą ir į Chris Davies, Barbara Matera ir Seán Kelly papildomus klausimus.

Klausimas 15 (Jim Higgins): Pasiūlymas uždrausti šalinti pelekus rykliams.

Maria Damanaki atsakė į klausimą ir į Jim Higgins, Brian Crowley ir Chris Davies papildomus klausimus.

Klausimas 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Naujoji jūrų strategija Viduržemio jūrai.

Maria Damanaki atsakė į klausimą ir į Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via ir Ivo Vajgl papildomus klausimus.

Klausimas 17 (Georgios Papanikolaou): Mokslininkų rengimas ir universitetų vertinimas pagal pavyzdinę iniciatyvą dėl inovacijų.

Máire Geoghegan-Quinn (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Georgios Papanikolaou ir Seán Kelly papildomus klausimus.

Klausimas 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Minimali pagal Mokslinių tyrimų septintąją bendrąją programą vykdomų projektų kontrolė ir didelis klaidų kiekis.

Máire Geoghegan-Quinn atsakė į klausimą ir į Ioannis A. Tsoukalas papildomą klausimą.

Klausimas 19 (Silvia-Adriana Ţicău): MVĮ dalyvavimas Europos moksliniuose tyrimuose ir inovacijose.

Máire Geoghegan-Quinn (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Zigmanto Balčyčio(pavaduojantis autorių) papildomą klausimą.

Klausimas 26 (Bernd Posselt): Vokietijos didmiesčių oro taršos mažinimas.

Janez Potočnik (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Klausimas 27 (Karin Kadenbach): ES biologinės įvairovės strategija.

Janez Potočnik (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Kriton Arsenis (pavaduojantis autorių), Bernd Posselt ir Gerben-Jan Gerbrandy papildomus klausimus.

Klausimas 28 (Nikolaos Chountis): Atliekų tvarkymas Graikijoje.

Janez Potočnik atsakė į klausimą ir į Nikolaos Chountis papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.

Teisinė informacija - Privatumo politika