Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2011. gada 5. aprīlis - Strasbūra

13. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
Stenogramma

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B7-0210/2011).

Jautājums Nr. 11 (Georgios Papastamkos): Humānās palīdzības piešķiršana Ziemeļāfrikas valstīm.

Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papastamkos un Zigmantas Balčytis.

Jautājums Nr. 12 (Zigmantas Balčytis): Veselības aprūpes atšķirības dalībvalstīs.

Maria Damanaki (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis un Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 13 (Marian Harkin): Pamattehnoloģijas.

Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marian Harkin.

Jautājums Nr. 14 (Chris Davies): ES zvejniecības nozares nākotne.

Maria Damanaki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Chris Davies, Barbara Matera un Seán Kelly.

Jautājums Nr. 15 (Jim Higgins): Ierosinātais haizivs spuru atdalīšanas aizliegums.

Maria Damanaki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Jim Higgins, Brian Crowley un Chris Davies.

Jautājums Nr. 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Jauna Vidusjūras stratēģija.

Maria Damanaki atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via un Ivo Vajgl.

Jautājums Nr. 17 (Georgios Papanikolaou): Pētnieku sagatavošana un universitāšu novērtēšana saistībā ar inovācijas pamatiniciatīvu.

Máire Geoghegan-Quinn (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papanikolaou un Seán Kelly.

Jautājums Nr. 18 (Ioannis A. Tsoukalas): 7. pētniecības pamatprogrammas darbības minimālā kontrole un lielais kļūdu skaits.

Máire Geoghegan-Quinn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Ioannis A. Tsoukalas.

Jautājums Nr. 19 (Silvia-Adriana Ţicău): MVU līdzdalība Eiropas pētniecībā un inovācijā.

Máire Geoghegan-Quinn atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Zigmantas Balčytis (aizstājot autoru).

Jautājums Nr. 26 (Bernd Posselt): Gaisa tīrības nodrošināšana Vācijas lielpilsētās.

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 27 (Karin Kadenbach): ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Kriton Arsenis (aizstājot autoru), Bernd Posselt un Gerben-Jan Gerbrandy.

Jautājums Nr. 28 (Nikolaos Chountis): Atkritumu apsaimniekošana Grieķijā.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Nikolaos Chountis.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks bija beidzies.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika