Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 5 april 2011 - Straatsburg

13. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B7-0210/2011).

Vraag 11 (Georgios Papastamkos): Humanitaire hulp aan de Noord-Afrikaanse staten.

Kristalina Georgieva (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos en Zigmantas Balčytis.

Vraag 12 (Zigmantas Balčytis): Verschillen tussen de lidstaten op het vlak van de gezondheidszorg.

Maria Damanaki (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 13 (Marian Harkin): Activerende technologieën.

Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marian Harkin.

Vraag 14 (Chris Davies): Toekomst van de visserijindustrie van de EU.

Maria Damanaki beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Chris Davies, Barbara Matera en Seán Kelly.

Vraag 15 (Jim Higgins): Voorgesteld verbod op het ontvinnen van haaien.

Maria Damanaki beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jim Higgins, Brian Crowley en Chris Davies.

Vraag 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Nieuwe mariene strategie voor de Middellandse Zee.

Maria Damanaki beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via en Ivo Vajgl.

Vraag 17 (Georgios Papanikolaou): Opleiding van onderzoekers en beoordeling van universiteiten in het kader van het kerninitiatief voor innovatie.

Máire Geoghegan-Quinn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papanikolaou en Seán Kelly.

Vraag 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Nauwelijks controles en hoge foutenpercentages bij het 7e kaderprogramma voor onderzoek.

Máire Geoghegan-Quinn beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Ioannis A. Tsoukalas.

Vraag 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Inbreng van het mkb in onderzoek en innovatie in Europa.

Máire Geoghegan-Quinn beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Zigmantas Balčytis (ter vervanging van de auteur).

Vraag 26 (Bernd Posselt): Luchtkwaliteitsbewaking in Duitse steden.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 27 (Karin Kadenbach): EU-strategie biologische verscheidenheid.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Kriton Arsenis (ter vervanging van de auteur), Bernd Posselt en Gerben-Jan Gerbrandy.

Vraag 28 (Nikolaos Chountis): Afvalverwerking in Griekenland.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Nikolaos Chountis.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid