Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 5 aprilie 2011 - Strasbourg

13. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
Stenograma

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Comisiei (B7-0210/2011).

Întrebarea 11 (Georgios Papastamkos): Acordarea de ajutor umanitar țărilor din Africa de Nord.

Kristalina Georgieva (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Papastamkos şi Zigmantas Balčytis.

Întrebarea 12 (Zigmantas Balčytis): Diferențe în domeniul asistenței medicale între statele membre.

Maria Damanaki (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis şi Silvia-Adriana Ţicău.

Întrebarea 13 (Marian Harkin): Tehnologii generice.

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Marian Harkin.

Întrebarea 14 (Chris Davies): Viitorul industriei pescuitului din UE.

Maria Damanaki a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Chris Davies, Barbara Matera şi Seán Kelly.

Întrebarea 15 (Jim Higgins): Propunere de interzicere a practicilor de îndepărtare a înotătoarelor la rechini.

Maria Damanaki a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Jim Higgins, Brian Crowley şi Chris Davies.

Întrebarea 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Noua strategie maritimă în zona Mării Mediterane.

Maria Damanaki a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via şi Ivo Vajgl.

Întrebarea 17 (Georgios Papanikolaou): Formarea cercetătorilor și evaluarea universităților în cadrul inițiativei emblematice privind inovația.

Máire Geoghegan-Quinn (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Papanikolaou şi Seán Kelly.

Întrebarea 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Controale insuficiente şi un număr mare de greşeli în activitatea celui de-al şaptelea program-cadru pentru cercetare.

Máire Geoghegan-Quinn a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Ioannis A. Tsoukalas.

Întrebarea 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Participarea IMM-urilor la cercetarea și inovarea europeană.

Máire Geoghegan-Quinn a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Zigmantas Balčytis (supleant al autorului).

Întrebarea 26 (Bernd Posselt): Calitatea aerului în marile orașe germane.

Janez Potočnik a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Bernd Posselt.

Întrebarea 27 (Karin Kadenbach): Strategia UE privind biodiversitatea.

Janez Potočnik a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Kriton Arsenis (supleant al autorului), Bernd Posselt şi Gerben-Jan Gerbrandy.

Întrebarea 28 (Nikolaos Chountis): Gestionarea deşeurilor în Grecia.

Janez Potočnik a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Nikolaos Chountis.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate