Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg

13. Hodina otázok (pre Komisiu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B7-0210/2011).

Otázka č. 11 (Georgios Papastamkos): Poskytovanie humanitárnej pomoci krajinám severnej Afriky.

Kristalina Georgieva (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos a Zigmantas Balčytis.

Otázka č. 12 (Zigmantas Balčytis): Rozdiely v oblasti zdravotnej starostlivosti v členských štátoch EÚ.

Maria Damanaki (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 13 (Marian Harkin): Podporné technológie.

Antonio Tajani (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Marian Harkin.

Otázka č. 14 (Chris Davies): Budúcnosť odvetvia rybného hospodárstva v Európskej únii.

Maria Damanaki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Chris Davies, Barbara Matera a Seán Kelly.

Otázka č. 15 (Jim Higgins): Navrhovaný zákaz odstraňovania žraločích plutiev.

Maria Damanaki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins, Brian Crowley a Chris Davies.

Otázka č. 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Nová námorná stratégia v oblasti Stredozemného mora.

Maria Damanaki odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via a Ivo Vajgl.

Otázka č. 17 (Georgios Papanikolaou): Odborná príprava výskumných pracovníkov a hodnotenie univerzít v rámci hlavnej iniciatívy týkajúcej sa inovácie.

Máire Geoghegan-Quinn (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papanikolaou a Seán Kelly.

Otázka č. 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Minimálne kontroly a vysoký počet chýb vo vykonávaní 7. rámcového programu pre výskum.

Máire Geoghegan-Quinn odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Ioannis A. Tsoukalas.

Otázka č. 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Účasť MSP na európskom výskume a inováciách.

Máire Geoghegan-Quinn odpovedala na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Zigmantas Balčytis (zastupujúci autorku).

Otázka č. 26 (Bernd Posselt): Čistota ovzdušia v nemeckých veľkomestách.

Janez Potočnik (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 27 (Karin Kadenbach): Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity.

Janez Potočnik odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Kriton Arsenis (zastupujúci autorku), Bernd Posselt a Gerben-Jan Gerbrandy.

Otázka č. 28 (Nikolaos Chountis): Nakladanie s odpadom v Grécku.

Janez Potočnik odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Nikolaos Chountis.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia