Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 5. april 2011 - Strasbourg

13. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
CRE

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B7-0210/2011).

Vprašanje 11 (Georgios Papastamkos): Nudenje humanitarne pomoči državam severne Afrike.

Kristalina Georgieva(članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Georgios Papastamkos in Zigmantas Balčytis.

Vprašanje 12 (Zigmantas Balčytis): Razlike v zdravstvenih storitvah med državami članicami.

Maria Damanaki (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis in Silvia-Adriana Ţicău.

Vprašanje 13 (Marian Harkin): Spodbujevalne tehnologije.

Antonio Tajani (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Marian Harkin.

Vprašanje 14 (Chris Davies): Prihodnost ribiške industrije EU.

Maria Damanaki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Chris Davies, Barbara Matera in Seán Kelly.

Vprašanje 15 (Jim Higgins): Predlagana prepoved rezanja plavuti morskim psom.

Maria Damanaki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Jim Higgins, Brian Crowley in Chris Davies.

Vprašanje 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Nova pomorska strategija v Sredozemlju.

Maria Damanaki je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via in Ivo Vajgl.

Vprašanje 17 (Georgios Papanikolaou): Usposabljanje raziskovalcev in ocenjevanje univerz v okviru vodilne pobude o inovacijah.

Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Georgios Papanikolaou in Seán Kelly.

Vprašanje 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Minimalni nadzor in povečano število napak pri sedmem okvirnem programu za raziskave.

Máire Geoghegan-Quinn je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Ioannis A. Tsoukalas.

Vprašanje 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Sodelovanje malih in srednjih podjetij pri evropskih raziskavah in inovacijah.

Máire Geoghegan-Quinn je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Zigmantas Balčytis (namesto vlagatelja).

Vprašanje 26 (Bernd Posselt): Ohranjanje čistega zraka v nemških velemestih.

Janez Potočnik (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 27 (Karin Kadenbach): Strategija EU za biotsko raznovrstnost.

Janez Potočnik je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Kriton Arsenis (namesto vlagatelja), Bernd Posselt in Gerben-Jan Gerbrandy.

Vprašanje 28 (Nikolaos Chountis): Ravnanje z odpadki v Grčiji.

Janez Potočnik je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Nikolaos Chountis.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov