Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 5 april 2011 - Strasbourg

13. Frågestund (frågor till kommissionen)
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B7-0210/2011).

Fråga 11 (Georgios Papastamkos): Humanitärt bistånd till länderna i Nordafrika.

Kristalina Georgieva (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papastamkos och Zigmantas Balčytis.

Fråga 12 (Zigmantas Balčytis): Skillnader i medlemsstaternas sjukvård.

Maria Damanaki (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis och Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 13 (Marian Harkin): Möjliggörande teknik.

Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt en följdfråga från Marian Harkin.

Fråga 14 (Chris Davies): Framtiden för EU:s fiskerinäring.

Maria Damanaki besvarade frågan samt följdfrågor från Chris Davies, Barbara Matera och Seán Kelly.

Fråga 15 (Jim Higgins): Förslag till förbud mot hajfenfiske.

Maria Damanaki besvarade frågan samt följdfrågor från Jim Higgins, Brian Crowley och Chris Davies.

Fråga 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): En ny marin strategi för Medelhavet.

Maria Damanaki besvarade frågan samt följdfrågor från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via och Ivo Vajgl.

Fråga 17 (Georgios Papanikolaou): Utbildning av forskare och utvärdering av universitet i samband med huvudinitiativet för innovation.

Máire Geoghegan-Quinn besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papanikolaou och Seán Kelly.

Fråga 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Minimikontroller och hög felprocent i projekt inom sjunde ramprogrammet för forskning.

Máire Geoghegan-Quinn besvarade frågan samt en följdfråga från Ioannis A. Tsoukalas.

Fråga 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Små och medelstora företags deltagande i europeisk forskning och innovation.

Máire Geoghegan-Quinn besvarade frågan samt en följdfråga från Zigmantas Balčytis (som ersatte frågeställaren).

Fråga 26 (Bernd Posselt): Luftföroreningar i tyska storstäder.

Janez Potočnik besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 27 (Karin Kadenbach): EU:s strategi för biologisk mångfald.

Janez Potočnik besvarade frågan samt följdfrågor från Kriton Arsenis (som ersatte frågeställaren), Bernd Posselt och Gerben-Jan Gerbrandy.

Fråga 28 (Nikolaos Chountis): Avfallshanteringen i Grekland.

Janez Potočnik besvarade frågan samt en följdfråga från Nikolaos Chountis.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy