Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2201(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0062/2011

Ingivna texter :

A7-0062/2011

Debatter :

PV 05/04/2011 - 14
CRE 05/04/2011 - 14

Omröstningar :

PV 06/04/2011 - 8.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0143

Protokoll
Tisdagen den 5 april 2011 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 20.20 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

14. Regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om tillämpningen av förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå [2010/2201(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talare: Carlo Casini för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Stanimir Ilchev för ALDE-gruppen, Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, Daniel Hannan för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, för att ställa en fråga ("blått kort") till Andrew Duff, som besvarade den, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep och Georgios Toussas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och Diane Dodds.

Talare: Maroš Šefčovič och Marietta Giannakou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.17 i protokollet av den 6.4.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy