Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0080(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0017/2011

Forhandlinger :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Afstemninger :

PV 06/04/2011 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0138

Protokol
Tirsdag den 5. april 2011 - Strasbourg

15. Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Comorerne *** - EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten ***I - Fiskeri – tekniske overgangsforanstaltninger ***I - Import fra Grønland af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og biprodukter heraf * (forhandling)
CRE

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten [KOM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A7-0017/2011)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 om fastlæggelse af tekniske overgangsforanstaltninger fra den 1. januar 2010 til den 30. juni 2011 [KOM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra Grønland af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og biprodukter heraf [KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos forelagde henstillingen.

João Ferreira, Estelle Grelier og Carmen Fraga Estévez forelagde deres betænkninger

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: François Alfonsi (ordfører for udtalelse fra BUDG), Jarosław Leszek Wałęsa for PPE-Gruppen, Ulrike Rodust for S&D-Gruppen, Pat the Cope Gallagher for ALDE-Gruppen, Isabella Lövin for Verts/ALE-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo og Vasilica Viorica Dăncilă.

Talere: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier og Carmen Fraga Estévez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 6.4.2011, punkt 8.11 i protokollen af 6.4.2011, punkt 8.12 i protokollen af 6.4.2011 og punkt 8.8 i protokollen af 6.4.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik