Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0080(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0017/2011

Arutelud :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Hääletused :

PV 06/04/2011 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0138

Protokoll
Teisipäev, 5. aprill 2011 - Strasbourg

15. EÜ ja Komooride vaheline kalandusalane partnerluseping *** – Ühenduse finantsmeetmed ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas ***I – Kalandus – tehnilised üleminekumeetmed ***I – Kalandustoodete importimine Gröönimaalt * (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 22. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 861/2006, millega kehtestatakse ühenduse finantsmeetmed ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas [KOM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A7-0017/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1288/2009 tehniliste üleminekumeetmete kehtestamise kohta ajavahemikuks 1. jaanuarist 2010 kuni 30. juunini 2011 [KOM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse eeskirjad kalandustoodete, elusate kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude ning nende kõrvalsaaduste importimiseks Gröönimaalt Euroopa Liitu [KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos tutvustas soovitust.

João Ferreira, Estelle Grelier ja Carmen Fraga Estévez tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid François Alfonsi (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Jarosław Leszek Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, Ulrike Rodust fraktsiooni S&D nimel, Pat the Cope Gallagher fraktsiooni ALDE nimel, Isabella Lövin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo ja Vasilica Viorica Dăncilă.

Sõna võtsid Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier ja Carmen Fraga Estévez.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2011protokoll punkt 8.36.4.2011protokoll punkt 8.116.4.2011protokoll punkt 8.12 ja 6.4.2011protokoll punkt 8.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika