Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0080(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0017/2011

Keskustelut :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Äänestykset :

PV 06/04/2011 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0138

Pöytäkirja
Tiistai 5. huhtikuuta 2011 - Strasbourg

15. EY:n ja Komorien välinen kalastuskumppanuussopimus *** - Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevat yhteisön rahoitustoimenpiteet ***I - Kalastus - tekniset siirtymätoimenpiteet ***I - Kalastustuotteiden tuonti Grönlannista * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä 22 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 muuttamisesta [KOM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A7-0017/2011)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisistä siirtymätoimenpiteistä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 30 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 muuttamisesta [KOM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kalastustuotteiden, elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden tuontia Grönlannista Euroopan unioniin koskevista säännöistä [KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos esitteli suosituksen.

João Ferreira, Estelle Grelier ja Carmen Fraga Estévez esittelivät mietintönsä

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: François Alfonsi (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jarosław Leszek Wałęsa PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Pat the Cope Gallagher ALDE-ryhmän puolesta, Isabella Lövin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo ja Vasilica Viorica Dăncilă.

Puheenvuorot: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier ja Carmen Fraga Estévez.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.3, istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.11, istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.12 ja istunnon pöytäkirja 6.4.2011, kohta 8.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö