Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0080(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0017/2011

Debatai :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Balsavimas :

PV 06/04/2011 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0138

Protokolas
Antradienis, 2011 m. balandžio 5 d. - Strasbūras

15. EB ir Komorų žuvininkystės susitarimas *** - Bendrijos finansines priemonės, skirtos bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti ***I - Žuvininkystė. Pereinamojo laikotarpio techninės priemonės ***I - Žuvininkystės produktų importas iš Grenlandijos * (diskusijos)
Stenograma

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006, nustatantis Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A7-0017/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1288/2009 dėl pereinamojo laikotarpio techninių priemonių nustatymo 2010 m. sausio 1 d.–2011 m. birželio 30 d. laikotarpiui [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros pilvakojų ir jų šalutinių produktų importo į Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos pateikė rekomendaciją.

João Ferreira, Estelle Grelier ir Carmen Fraga Estévez pristatė savo pranešimus

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

Kalbėjo: François Alfonsi (BUDG komiteto nuomonės referentas), Jarosław Leszek Wałęsa PPE frakcijos vardu, Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu, Pat the Cope Gallagher ALDE frakcijos vardu, Isabella Lövin Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu, Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu, Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo ir Vasilica Viorica Dăncilă.

Kalbėjo: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier ir Carmen Fraga Estévez.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.3 protokolo 6.4.2011, punktas 8.11 protokolo 6.4.2011, punktas 8.12 protokolo 6.4.2011 ir punktas 8.8 protokolo 6.4.2011.

Teisinė informacija - Privatumo politika