Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0080(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0017/2011

Dezbateri :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Voturi :

PV 06/04/2011 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0138

Proces-verbal
Marţi, 5 aprilie 2011 - Strasbourg

15. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între CE și Uniunea Comorelor *** - Măsurile financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării ***I - Pescuit - măsuri tehnice tranzitorii ***I - Importurile provenite din Groenlanda de produse pescărești * (dezbatere)
Stenograma

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului şi în domeniul dreptului mării [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A7-0017/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului de stabilire a unor măsuri tehnice tranzitorii pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2011 [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de stabilire a normelor privind importurile în Uniunea Europeană provenite din Groenlanda de produse pescărești, moluște bivalve vii, echinoderme, tunicate, gasteropode marine și subproduse ale acestora [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos a prezentat recomandarea.

João Ferreira, Estelle Grelier şi Carmen Fraga Estévez îşi prezintă rapoartele

A intervenit Maria Damanaki (membră a Comisiei).

Au intervenit: François Alfonsi (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Jarosław Leszek Wałęsa, în numele Grupului PPE, Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D, Pat the Cope Gallagher, în numele Grupului ALDE, Isabella Lövin, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo şi Vasilica Viorica Dăncilă.

Au intervenit: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier şi Carmen Fraga Estévez.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 6.4.2011, punctul 8.11 al PV din 6.4.2011, punctul 8.12 al PV din 6.4.2011 şi punctul 8.8 al PV din 6.4.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate