Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0080(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0017/2011

Debatter :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Omröstningar :

PV 06/04/2011 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0138

Protokoll
Tisdagen den 5 april 2011 - Strasbourg

15. Fiskeavtalet mellan EG och Komorerna *** - Gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete ***I - Fiske – tekniska övergångsbestämmelser ***I - Import av fiskeriprodukter från Grönland * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete [KOM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A7-0017/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 om fastställande av tekniska övergångsbestämmelser för perioden 1 januari 2010–30 juni 2011 [KOM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om regler för import till Europeiska unionen av fiskeriprodukter, levande musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och biprodukter av dessa från Grönland [KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos redogjorde för rekommendationen.

João Ferreira, Estelle Grelier och Carmen Fraga Estévez redogjorde för sina betänkanden

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: François Alfonsi (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Jarosław Leszek Wałęsa för PPE-gruppen, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Pat the Cope Gallagher för ALDE-gruppen, Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo och Vasilica Viorica Dăncilă.

Talare: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier och Carmen Fraga Estévez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 6.4.2011, punkt 8.11 i protokollet av den 6.4.2011, punkt 8.12 i protokollet av den 6.4.2011 och punkt 8.8 i protokollet av den 6.4.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy