Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Вторник, 5 април 2011 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Заключения на Европейския съвет (24-25 март 2011 г.) (разискване)
 4.Време за гласуване
  
4.1.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Полша - Podkarpackie - Производство на машини (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.2.Миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.3.Роля на жените в селското стопанство и селските райони (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.4.Ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Чешка република - UNILEVER (гласуване)
  
4.6.Контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба ***I (гласуване)
  
4.7.Официално подкрепяните експортни кредити ***I (гласуване)
  
4.8.Нова политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Внесени документи
 9.Време за въпроси към председателя на Комисията
  
9.1.Свободни въпроси
  
9.2.Реакция на Европейския съюз на трагедията в Япония
 10.Рамка на ЕС за координиране на националните стратегии за интегриране на ромите (разискване)
 11.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2012 г. - Раздел I - Парламент (разискване)
 12.Защита на финансовите интереси на Европейските общности — Борба с измамите (разискване)
 13.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 14.Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище (разискване)
 15.Споразумение за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови *** - Финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право ***I - Рибарство — Преходни технически мерки ***I - Внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти * (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (184 kb) Присъствен списък (61 kb)    Резултати от поименно гласуване (669 kb) 
 
Протокол (176 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от гласувания (152 kb) Резултати от поименно гласуване (392 kb) 
 
Протокол (243 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (404 kb) Резултати от поименно гласуване (880 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност