Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 5. dubna 2011 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Závěry zasedání Evropské rady (24.–25. března 2011) (rozprava)
 4.Hlasování
  
4.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Polsko – Podkarpackie – strojírenství (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.2.Migrační toky plynoucí z nestability: rozsah a úloha zahraniční politiky EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.3.Úloha žen v zemědělství a ve venkovských oblastech (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.4.Financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
4.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Česká republika – UNILEVER (hlasování)
  
4.6.Kontrola vývozu zboží a technologií dvojího užití ***I (hlasování)
  
4.7.Státem podporované vývozní úvěry ***I (hlasování)
  
4.8.Nový rámec politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 8.Předložení dokumentů
 9.Doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise
  
9.1.Libovolné otázky
  
9.2.Reakce EU na tragédii v Japonsku
 10.Rámec EU pro koordinaci vnitrostátních strategií integrace Romů (rozprava)
 11.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2012 – oddíl I – Parlament (rozprava)
 12.Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům (rozprava)
 13.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 14.Statut a financování politických stran na evropské úrovni (rozprava)
 15.Dohody o partnerství mezi ES a Komorským svazem v odvětví rybolovu *** – Finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva ***I – Rybolov – přechodná technická opatření ***I – Dovoz produktů rybolovu z Grónska * (rozprava)
 16.Pořad jednání příštího denního zasedání
 17.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (166 kb) Prezenční listina (61 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (669 kb) 
 
Zápis (167 kb) Prezenční listina (52 kb) Výsledky hlasování (172 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (368 kb) 
 
Zápis (220 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (396 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (808 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí