Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 5. april 2011 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (24.-25. marts 2011) (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Polen – Podkarpackie – Produktion af maskiner (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
4.2.Migrationsstrømme som følge af manglende stabilitet: EU-udenrigspolitikkens omfang og rolle (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
4.3.Kvinders rolle i landbrug og landdistrikter (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
4.4.EU-finansieringens effektivitet i forbindelse med nedlukning af kernekraftværker i de nye medlemsstater (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
4.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Tjekkiet – Unilever (afstemning)
  
4.6.Kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse ***I (afstemning)
  
4.7.Offentligt støttede eksportkreditter ***I (afstemning)
  
4.8.Ny EU-rammepolitik til bekæmpelse af vold mod kvinder (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Modtagne dokumenter
 9.Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)
  
9.1.Valgfrie emner
  
9.2.EU's reaktion på tragedien i Japan
 10.EU-ramme for samordning af nationale strategier for integration af romaer (forhandling)
 11.Overslag over indtægter og udgifter for 2012 - Sektion I - Parlamentet (forhandling)
 12.Beskyttelse af EU’s finansielle interesser – Bekæmpelse af svig (forhandling)
 13.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 14.Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (forhandling)
 15.Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Comorerne *** - EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten ***I - Fiskeri – tekniske overgangsforanstaltninger ***I - Import fra Grønland af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og biprodukter heraf * (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde
 17.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (161 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (669 kb) 
 
Protokol (150 kb) Tilstedeværelsesliste (52 kb) Afstemningsresultater (141 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (337 kb) 
 
Protokol (219 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (285 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (806 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik