Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 5 ta' April 2011 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (24-25 ta' Marzu 2011) (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  
4.1.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Il-Polonja - Podkarpackie - Manifattura ta’ makkinarju (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.2.Il-flussi migratorji li joriġinaw mill-instabilità: ambitu u rwol tal-politika barranija tal-UE (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.3.Ir-rwol tan-nisa fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.4.L-effiċjenza u l-effikaċja tal-finanzjament tal-UE fil-qasam tad-dekummissjonar tal-impjanti nukleari fl-Istati Membri l-ġodda (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.5.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Ir-Repubblika Ċeka - UNILEVER (votazzjoni)
  
4.6.Il-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju ***I (votazzjoni)
  
4.7.Krediti ta' esportazzjoni b'sussidju uffiċjali ***I (votazzjoni)
  
4.8.Qafas politiku ġdid tal-UE għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8.Dokumenti mressqa
 9.Ħin għall-mistoqsijiet lill-President tal-Kummissjoni
  
9.1.Mistoqsijiet liberi
  
9.2.Ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea għat-traġedja tal-Ġappun
 10.Il-qafas tal-UE għall-koordinament ta' strateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Roma (dibattitu)
 11.Estimi tad-dħul u tan-nefqa għall-2012 - Taqsima I - Il-Parlament (dibattitu)
 12.Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - Ġlieda kontra l-frodi (dibattitu)
 13.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 14.Ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f'livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom (dibattitu)
 15.L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-KE u l-Komoros *** - Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 li jistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar ***I - Sajd - Miżuri tekniċi tranżitorji ***I - L-importazzjonijiet mill-Groenlandja ta' prodotti tas-sajd, molluski bivalvi ħajjin, ekinodermi, tunikati u gasteropodi tal-baħar * (dibattitu)
 16.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 17.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (164 kb) Reġistru tal-attendenza (61 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (669 kb) 
 
Minuti (174 kb) Reġistru tal-attendenza (52 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (147 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (349 kb) 
 
Minuti (227 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (390 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (869 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza