Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 5 april 2011 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Conclusies van de Europese Raad (24-25 maart 2011) (debat)
 4.Stemmingen
  
4.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: Polen - Podkarpackie - Machines (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.2.Migratiestromen als gevolg van instabiele omstandigheden: reikwijdte en rol van het buitenlands beleid van de EU (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.3.De rol van vrouwen in de landbouw en in plattelandsgebieden (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.4.EU-financiering voor het ontmantelen van kerncentrales in de nieuwe lidstaten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering: Tsjechische Republiek - UNILEVER (stemming)
  
4.6.Producten en technologie voor tweeërlei gebruik ***I (stemming)
  
4.7.Door de overheid gesteunde exportkredieten ***I (stemming)
  
4.8.Een beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Ingekomen stukken
 9.Vragenuur met de voorzitter van de Commissie
  
9.1.Vrije vragen
  
9.2.Reactie van de Europese Unie op de tragedie van Japan
 10.EU-kader voor de coördinatie van nationale strategieën voor de integratie van de Roma (debat)
 11.Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement (debat)
 12.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 14.De financiering van politieke partijen op Europees niveau (debat)
 15.Visserijovereenkomst tussen de EG en de Comoren *** - Communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht ***I - Visserij - Technische overgangsmaatregelen ***I - Invoer van visserijproducten uit Groenland * (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (165 kb) Presentielijst (61 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (669 kb) 
 
Notulen (150 kb) Presentielijst (52 kb) Stemmingsuitslagen (141 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (342 kb) 
 
Notulen (222 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (193 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (806 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid