Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 5 kwietnia 2011 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 marca 2011 r.) (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Polska, Podkarpackie - produkcja urządzeń (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Ruchy migracyjne wynikające z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.3.Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.4.Efektywność i skuteczność finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Republika Czeska - UNILEVER (głosowanie)
  
4.6.Produkty i technologie podwójnego zastosowania ***I (głosowanie)
  
4.7.Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe ***I (głosowanie)
  
4.8.Ramy polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Składanie dokumentów
 9.Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej
  
9.1.Pytania dowolne
  
9.2.Reakcja Unii Europejskiej na tragedię w Japonii
 10.Unijne ramy koordynacji krajowych strategii integracji Romów (debata)
 11.Preliminarz wpływów i wydatków na rok budżetowy 2012 - sekcja I - Parlament (debata)
 12.Ochrona interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych (debata)
 13.Tura pytań (pytania do Komisji)
 14.Partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasady dotyczące ich finansowania (debata)
 15.Umowa w sektorze rybołówstwa między WE a Komorami *** - Wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza ***I - Rybołówstwo - przejściowe środki techniczne ***I - Przywóz produktów rybołówstwa z Grenlandii * (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (167 kb) Lista obecności (61 kb)    Wyniki głosowań imiennych (669 kb) 
 
Protokół (186 kb) Lista obecności (52 kb) Wyniki głosowania (152 kb) Wyniki głosowań imiennych (364 kb) 
 
Protokół (224 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (395 kb) Wyniki głosowań imiennych (806 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności