Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 5 aprilie 2011 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2011 (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Polonia - Podkarpackie - fabricarea de maşini (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.2.Fluxuri migratorii cauzate de instabilitate: domeniul şi rolul politicii externe a UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.3.Rolul femeilor în agricultură şi în zonele rurale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.4.Finanţarea UE în domeniul dezafectării centralelor nucleare din noile state membre (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Republica Cehă - UNILEVER (vot)
  4.6.Produse și tehnologii cu dublă utilizare ***I (vot)
  4.7.Creditele la export care beneficiază de sprijin public ***I (vot)
  4.8.Cadrul politicii Uniunii de combatere a violenţei împotriva femeilor (vot)
 5.Explicaţii privind votul
 6.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 8.Depunere de documente
 9.Timpul afectat întrebărilor adresate Preşedintelui Comisiei
  9.1.Întrebări libere
  9.2.Reacţia Uniunii Europene la tragedia care a avut loc în Japonia
 10.Cadrul UE de coordonare a strategiilor naţionale de integrare a romilor (dezbatere)
 11.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 - Secţiunea I - Parlamentul (dezbatere)
 12.Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene - Lupta împotriva fraudei (dezbatere)
 13.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 14.Statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (dezbatere)
 15.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între CE și Uniunea Comorelor *** - Măsurile financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării ***I - Pescuit - măsuri tehnice tranzitorii ***I - Importurile provenite din Groenlanda de produse pescărești * (dezbatere)
 16.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 17.Ridicarea şedinţei
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (170 kb) Lista de prezenţă (61 kb)    Voturi prin apel nominal (669 kb) 
 
Proces-verbal (179 kb) Lista de prezenţă (52 kb) Rezultatele voturilor (157 kb) Voturi prin apel nominal (366 kb) 
 
Proces-verbal (232 kb) Lista de prezenţă (65 kb) Rezultatele voturilor (376 kb) Voturi prin apel nominal (873 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate