Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady (24. – 25. marca 2011) (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Poľsko – Podkarpackie – strojárstvo (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.2.Migračné toky vznikajúce z dôvodu nestability: rozsah a úloha zahraničnej politiky EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.3.Úloha žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.4.Financovanie EÚ v oblasti vyraďovania jadrových elektrární v nových členských štátoch z prevádzky (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.5.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Česká republika – UNILEVER (hlasovanie)
  
4.6.Položky a technológie s dvojakým použitím ***I (hlasovanie)
  
4.7.Štátom podporované vývozné úvery ***I (hlasovanie)
  
4.8.Politický rámec EÚ zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Predložené dokumenty
 9.Hodina otázok pre predsedu Komisie
  
9.1.Ľubovoľné otázky
  
9.2.Reakcia Európskej únie na tragédiu v Japonsku
 10.Rámec EÚ týkajúci sa koordinácie národných stratégií integrácie Rómov (rozprava)
 11.Odhad príjmov a výdavkov na rok 2012 – oddiel I – Európsky parlament (rozprava)
 12.Ochrana finančných záujmov Spoločenstiev – Boj proti podvodom (rozprava)
 13.Hodina otázok (pre Komisiu)
 14.Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni (rozprava)
 15.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Komorami *** - Finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva ***I - Rybné hospodárstvo – prechodné technické opatrenia ***I - Dovoz produktov rybolovu z Grónska * (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (158 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (669 kb) 
 
Zápisnica (181 kb) Prezenčná listina (52 kb) Výsledky hlasovania (156 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (366 kb) 
 
Zápisnica (222 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (384 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (808 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia