Index 
Jegyzőkönyv
PDF 224kWORD 172k
2011. április 5., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Az Európai Tanács következtetései (2011. március 24-25.) (vita)
 4.Szavazások órája
  
4.1.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Lengyelország - Podkarpackie - Gépgyártás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.2.Az instabilitásból adódó migrációs hullámok: az EU külpolitikájának hatálya és szerepe (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.3.A nők szerepe a mezőgazdaságban és a vidéki területeken (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.4.Uniós finanszírozás az atomerőművek új tagállamokban történő leszerelése terén (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
4.5.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Cseh Köztársaság - UNILEVER (szavazás)
  
4.6.A kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer ***I (szavazás)
  
4.7.A hivatalosan támogatott exporthitelek ***I (szavazás)
  
4.8.A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre vonatkozó új uniós politikai keret (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.A Bizottság elnökéhez intézett kérdések órája
  
9.1.Spontán kérdések
  
9.2.Európai uniós válasz a Japánban történt katasztrófára
 10.Uniós keretrendszer a romák integrációját célzó nemzeti stratégiák összehangolására (vita)
 11.A 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Parlament (vita)
 12.A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem (vita)
 13.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 14.Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírások és finanszírozásuk szabályai (vita)
 15.Az EK és a Comore-szigetek közötti halászati megállapodás *** – A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések ***I – Halászat – Átmeneti technikai intézkedések ***I – A halászati termékek Grönlandról történő behozatala * (vita)
 16.A következő ülésnap napirendje
 17.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Aj Vej-vej ügye Kínában

- Edward McMillan-Scott, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Aj Vej-vej ügyéről (B7-0274/2011);

- Rui Tavares és Søren Bo Søndergaard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Aj Vej-vej ügyéről (B7-0275/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan és Michał Tomasz Kamiński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Aj Vej-vej ügyéről (B7-0276/2011);

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Aj Vej-vej ügyéről Kínában (B7-0277/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Aj Vej-vej ügyéről (B7-0278/2011);

- Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Aj Vej-vej ügyéről (B7-0279/2011).

II.   A nepáli száműzetésben levő tibeti kormány kizárása a választásokból

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a nepáli száműzetésben levő tibeti kormány választásokból való kizárásáról (B7-0238/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński és Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a nepáli száműzetésben levő tibeti kormány választásokból való kizárásáról (B7-0263/2011);

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nepáli száműzetésben levő tibeti kormány választásokból való kizárásáról (B7-0264/2011);

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a nepáli száműzetésben levő tibeti kormány választásokból való kizárásáról (B7-0266/2011);

- Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a nepáli száműzetésben levő tibeti kormány választásokból való kizárásáról (B7-0268/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a nepáli száműzetésben levő tibeti kormány választásokból való kizárásáról (B7-0270/2011).

III.   Zimbabwe

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas és Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B7-0239/2011);

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B7-0265/2011);

- Barbara Lochbihler és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B7-0267/2011);

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a zimbabwei helyzetről (B7-0269/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman és Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a zimbabwei helyzetről (B7-0271/2011);

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B7-0272/2011);

- Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B7-0273/2011).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Az Európai Tanács következtetései (2011. március 24-25.) (vita)

Az Európai Tanács elnökének nyilatkozata: Az Európai Tanács következtetései (2011. március 24-25.)

Herman Van Rompuy (az Európai Tanács elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Barry Madlener, független, és Werner Langen.

ELNÖKÖL:
Dagmar ROTH-BEHRENDT alelnök

Felszólal: Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, , Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil és Tunne Kelam.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann és Zigmantas Balčytis.

Felszólal: José Manuel Barroso és Herman Van Rompuy.

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal: Martin Schulz.

A vitát berekesztik.


4. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


4.1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Lengyelország - Podkarpackie - Gépgyártás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelországnak a gépgyártást érintő „EGF/2010/013 PL/Podkarpackie” referenciaszámú kérelme) [2011/2045(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0059/2011)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0120)


4.2. Az instabilitásból adódó migrációs hullámok: az EU külpolitikájának hatálya és szerepe (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az instabilitásból adódó migrációs hullámokról: az EU külpolitikájának hatálya és szerepe [2010/2269(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0121)


4.3. A nők szerepe a mezőgazdaságban és a vidéki területeken (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a nők mezőgazdaságban és a vidéki területeken betöltött szerepéről [2010/2054(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0122)


4.4. Uniós finanszírozás az atomerőművek új tagállamokban történő leszerelése terén (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az atomerőművek új tagállamokban történő leszerelése terén az uniós finanszírozás hatékonyságáról és eredményességéről [2010/2104(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0123)


4.5. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Cseh Köztársaság - UNILEVER (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (a Cseh Köztársaság „EGF/2010/010 CZ/Unilever” referenciaszámú kérelme) [2011/2044(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0124)


4.6. A kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer ***I (szavazás)

Jelentés a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0125)

Felszólalás

Jörg Leichtfried (előadó), aki az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdésével összhangban formális javaslatot tesz a Parlamentnek arra vonatkozóan, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartsanak szavazást.

A Parlament a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazás elhalasztása mellett dönt. Az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


4.7. A hivatalosan támogatott exporthitelek ***I (szavazás)

Jelentés a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0126)

Felszólalások

Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki visszavonja arra irányuló kérelmét, hogy a 10. módosításról név szerint szavazzanak, és Yannick Jadot (előadó), aki az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdésével összhangban formális javaslatot tesz a Parlamentnek arra vonatkozóan, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartsanak szavazást.

A Parlament a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazás elhalasztása mellett dönt. Az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


4.8. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre vonatkozó új uniós politikai keret (szavazás)

Jelentés a nők elleni erőszakkal szembeni fellépést célzó, új uniós politikai keret prioritásairól és körvonalairól [2010/2209(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0127)


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Fiorello Provera -jelentés – A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo és Carlo Fidanza

°
° ° °

Felszólal: Nicole Sinclaire a viták lefolytatásáról.

Fiorello Provera-jelentés A7-0075/2011 (folytatás)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan és Syed Kamall

Elisabeth Jeggle-jelentés A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan és Anna Záborská

Marian-Jean Marinescu-jelentés A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Barbara Matera-jelentés A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire és Seán Kelly

Eva-Britt Svensson-jelentés – A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská és Nicole Sinclaire


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Philippe Boulland, Brian Crowley és Jacek Olgierd Kurski bejelenti, hogy technikai okok miatt nem tudott részt venni a mai szavazáson.


(A 13.25-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


8. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Javaslat az Európai Unióban a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

utalva:

illetékes:

ECON

vélemény:

EMPL, REGI

- Javaslat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

utalva:

illetékes:

LIBE

vélemény:

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Javaslat az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

utalva:

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- A DEC 06/2011. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

utalva:

illetékes:

BUDG

- A DEC 07/2011. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

utalva:

illetékes:

BUDG

- A DEC 08/2011. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

utalva:

illetékes:

BUDG


9. A Bizottság elnökéhez intézett kérdések órája

9.1. Spontán kérdések

Felszólal, hogy kérdéseket és kiegészítő kérdéseket intézzen José Manuel Barrosóhoz (a Bizottság elnökéhez), aki válaszol rájuk: Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Andrew Henry William Brons, független.


9.2. Európai uniós válasz a Japánban történt katasztrófára

Felszólal, hogy a „catch the eye” eljárás szerint kérdéseket intézzen José Manuel Barrosóhoz (a Bizottság elnökéhez), aki válaszol rájuk: Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr és Linda McAvan.

A Bizottság elnökéhez intézett kérdések óráját lezárják.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök


10. Uniós keretrendszer a romák integrációját célzó nemzeti stratégiák összehangolására (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Uniós keretrendszer a romák integrációját célzó nemzeti stratégiák összehangolására

Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) és László Andor (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Enikő Győri (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: László Tőkés, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Monika Flašíková Beňová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Franz Obermayr, Stanimir Ilchev, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Mario Borghezio, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

A vitát berekesztik.


11. A 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Parlament (vita)

Jelentés a Parlament 2012-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól – I. szakasz – Parlament [2011/2018(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Derek Vaughan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alexander Alvaro, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lajos Bokros, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Lucas Hartong, független, Barbara Matera, Göran Färm, aki válaszol a Lucas Hartong és Miguel Portas által feltett kékkártyás kérdésekre, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann és Paul Rübig.

ELNÖKÖL:
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU alelnök

Felszólal: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo és Riikka Manner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka és Zigmantas Balčytis.

Felszólal: José Manuel Fernandes és Miguel Portas, ez utóbbi kérdést tesz fel José Manuel Fernandesnek, aki válaszol.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.4.6-i jegyzőkönyv 8.13. pont .


12. A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem (vita)

Jelentés a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – Éves jelentés – 2009 [2010/2247(INI)] – Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Felszólal: Monica Luisa Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jens Geier, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Andrea Češková, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Csanád Szegedi, független, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis és Ivailo Kalfin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Franz Obermayr és Markus Pieper.

Felszólal: Algirdas Šemeta és Cătălin Sorin Ivan.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.4.6-i jegyzőkönyv 8.16. pont .

ELNÖKÖL:
Diana WALLIS alelnök


13. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B7-0210/2011).

11. kérdés: (Georgios Papastamkos): Humanitárius segítségnyújtás az észak-afrikai országoknak.

Kristalina Georgieva (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papastamkos és Zigmantas Balčytis kiegészítő kérdéseire.

12. kérdés: (Zigmantas Balčytis): Az egészségügyi ellátás terén észlelt egyenlőtlenségek a tagállamokban.

Maria Damanaki (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis és Silvia-Adriana Ţicău kiegészítő kérdéseire.

13. kérdés: (Marian Harkin): Alaptechnológiák.

Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Marian Harkin kiegészítő kérdésére.

14. kérdés: (Chris Davies): Az uniós halászati ágazat jövője.

Maria Damanaki válaszol a kérdésre, illetve Chris Davies, Barbara Matera és Seán Kelly kiegészítő kérdéseire.

15. kérdés: (Jim Higgins): A cápauszony levágásának betiltására irányuló javaslat.

Maria Damanaki válaszol a kérdésre, illetve Jim Higgins, Brian Crowley és Chris Davies kiegészítő kérdéseire.

16. kérdés: (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Új mediterrán tengeri stratégia.

Maria Damanaki válaszol a kérdésre, illetve Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via és Ivo Vajgl kiegészítő kérdéseire.

17. kérdés: (Georgios Papanikolaou): Az egyetemi kutatók képzése az innovációra vonatkozó kiemelt kezdeményezés keretén belül.

Máire Geoghegan-Quinn (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papanikolaou és Seán Kelly kiegészítő kérdéseire.

18. kérdés: (Ioannis A. Tsoukalas): Minimális ellenőrzés és sok hiba a 7. kutatási keretprogram keretében végzett munkában.

Máire Geoghegan-Quinn válaszol a kérdésre, illetve Ioannis A. Tsoukalas kiegészítő kérdésére.

19. kérdés: (Silvia-Adriana Ţicău): A kis- és középvállalkozások részvétele az európai kutatásban és innovációban.

Máire Geoghegan-Quinn válaszol a kérdésre, illetve a szerzőt helyettesítő Zigmantas Balčytis kiegészítő kérdésére.

26. kérdés: (Bernd Posselt): A német nagyvárosok levegőtisztasága.

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt kiegészítő kérdésére.

27. kérdés: (Karin Kadenbach): Az EU biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiája.

Janez Potočnik válaszol a kérdésre, illetve a szerzőt helyettesítő Kriton Arsenis, valamint Bernd Posselt és Gerben-Jan Gerbrandy kiegészítő kérdéseire.

28. kérdés: (Nikolaos Chountis): Hulladékkezelés Görögországban.

Janez Potočnik válaszol a kérdésre, illetve Nikolaos Chountis kiegészítő kérdésére.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 20.20-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

14. Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírások és finanszírozásuk szabályai (vita)

Jelentés az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet alkalmazásáról [2010/2201(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Carlo Casini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanimir Ilchev, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gerald Häfner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniel Hannan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Andrew Duff, aki erre válaszol, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep és Georgios Toussas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu és Diane Dodds.

Felszólal: Maroš Šefčovič és Marietta Giannakou.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.4.6-i jegyzőkönyv 8.17. pont .


15. Az EK és a Comore-szigetek közötti halászati megállapodás *** – A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések ***I – Halászat – Átmeneti technikai intézkedések ***I – A halászati termékek Grönlandról történő behozatala * (vita)

Ajánlás az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló új jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Jelentés a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A7-0017/2011)

Jelentés az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló 1288/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Jelentés a halászati termékeknek, élő kéthéjú kagylóknak, tüskésbőrűeknek, zsákállatoknak, tengeri haslábúaknak és ezek melléktermékeinek Grönlandról az Európai Unióba irányuló behozatalára vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos előterjeszti az ajánlást.

João Ferreira, Estelle Grelier és Carmen Fraga Estévez ismertetik jelentéseiket

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: François Alfonsi (a BUDG bizottság véleményének előadója), Jarosław Leszek Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ulrike Rodust, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pat the Cope Gallagher, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabella Lövin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo és Vasilica Viorica Dăncilă.

Felszólal: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier és Carmen Fraga Estévez.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.4.6-i jegyzőkönyv 8.3. pont , 2011.4.6-i jegyzőkönyv 8.11. pont , 2011.4.6-i jegyzőkönyv 8.12. pont és 2011.4.6-i jegyzőkönyv 8.8. pont .


16. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 461.047/OJME).


17. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat