Indiċi 
Minuti
PDF 227kWORD 174k
It-Tlieta, 5 ta' April 2011 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (24-25 ta' Marzu 2011) (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  
4.1.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Il-Polonja - Podkarpackie - Manifattura ta’ makkinarju (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.2.Il-flussi migratorji li joriġinaw mill-instabilità: ambitu u rwol tal-politika barranija tal-UE (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.3.Ir-rwol tan-nisa fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.4.L-effiċjenza u l-effikaċja tal-finanzjament tal-UE fil-qasam tad-dekummissjonar tal-impjanti nukleari fl-Istati Membri l-ġodda (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.5.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Ir-Repubblika Ċeka - UNILEVER (votazzjoni)
  
4.6.Il-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju ***I (votazzjoni)
  
4.7.Krediti ta' esportazzjoni b'sussidju uffiċjali ***I (votazzjoni)
  
4.8.Qafas politiku ġdid tal-UE għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8.Dokumenti mressqa
 9.Ħin għall-mistoqsijiet lill-President tal-Kummissjoni
  
9.1.Mistoqsijiet liberi
  
9.2.Ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea għat-traġedja tal-Ġappun
 10.Il-qafas tal-UE għall-koordinament ta' strateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Roma (dibattitu)
 11.Estimi tad-dħul u tan-nefqa għall-2012 - Taqsima I - Il-Parlament (dibattitu)
 12.Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - Ġlieda kontra l-frodi (dibattitu)
 13.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 14.Ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f'livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom (dibattitu)
 15.L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-KE u l-Komoros *** - Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 li jistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar ***I - Sajd - Miżuri tekniċi tranżitorji ***I - L-importazzjonijiet mill-Groenlandja ta' prodotti tas-sajd, molluski bivalvi ħajjin, ekinodermi, tunikati u gasteropodi tal-baħar * (dibattitu)
 16.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 17.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-każ ta' Ai WeiWei fiċ-Ċina

- Edward McMillan-Scott f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-każ ta' Ai WeiWei (B7-0274/2011);

- Rui Tavares u Søren Bo Søndergaard f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-każ ta' Ai WeiWei (B7-0275/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każ ta' Ai WeiWei (B7-0276/2011);

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar il-każ ta' Ai WeiWei, fiċ-Ċina (B7-0277/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każ ta' Ai WeiWei (B7-0278/2011);

- Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, dwar il-każ ta' Ai WeiWei (B7-0279/2011).

II.   Projbizzjoni tal-elezzjoni tal-Gvern Tibetan eżiljat fin-Nepal

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška u Juozas Imbrasas f'isem il-Grupp EFD, dwar il-projbizzjoni tal-elezzjoni tal-Gvern Tibetan eżiljat fin-Nepal (B7-0238/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński u Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR, dwar il-projbizzjoni tal-elezzjoni tal-Gvern Tibetan eżiljat fin-Nepal (B7-0263/2011);

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda u Catherine Grèze f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-projbizzjoni tal-elezzjoni tal-Gvern Tibetan eżiljat fin-Nepal (B7-0264/2011);

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-projbizzjoni tal-elezzjoni tal-Gvern Tibetan eżiljat fin-Nepal (B7-0266/2011);

- Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, dwar il-projbizzjoni tal-elezzjoni tal-Gvern Tibetan eżiljat fin-Nepal (B7-0268/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar il-projbizzjoni tal-elezzjoni tal-Gvern Tibetan eżiljat fin-Nepal (B7-0270/2011).

III.   Iż-Żimbabwe

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas u Juozas Imbrasas f'isem il-Grupp EFD, dwar iż-Żimbabwe (B7-0239/2011);

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, dwar iż-Żimbabwe (B7-0265/2011);

- Barbara Lochbihler u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar iż-Żimbabwe (B7-0267/2011);

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (B7-0269/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman u Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (B7-0271/2011);

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar iż-Żimbabwe (B7-0272/2011);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar iż-Żimbabwe (B7-0273/2011).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


3. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (24-25 ta' Marzu 2011) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kunsill Ewropew: Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (24-25 ta' Marzu 2011)

Herman Van Rompuy (President tal-Kunsill Ewropew) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellem José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Lothar Bisky f'isem il-Grupp GUE/NGL, Godfrey Bloom f'isem il-Grupp EFD, Barry Madlener Membru mhux affiljat, u Werner Langen.

PRESIDENZA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Viċi President

Tkellmu Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murphy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil u Tunne Kelam.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann u Zigmantas Balčytis.

Tkellmu José Manuel Barroso u Herman Van Rompuy.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Tkellem Martin Schulz.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


4.1. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Il-Polonja - Podkarpackie - Manifattura ta’ makkinarju (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/013 PL/makkinarju ta' Podkarpackie mill-Polonja) [2011/2045(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0059/2011)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0120)


4.2. Il-flussi migratorji li joriġinaw mill-instabilità: ambitu u rwol tal-politika barranija tal-UE (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-flussi migratorji li joriġinaw mill-instabilità: ambitu u rwol tal-politika barranija tal-UE [2010/2269(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0121)


4.3. Ir-rwol tan-nisa fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rwol tan-nisa fl-agrikoltura u ż-żoni rurali [2010/2054(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0122)


4.4. L-effiċjenza u l-effikaċja tal-finanzjament tal-UE fil-qasam tad-dekummissjonar tal-impjanti nukleari fl-Istati Membri l-ġodda (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-effiċjenza u l-effikaċja tal-finanzjament tal-UE fil-qasam tad-dekummissjonar tal-impjanti nukleari fl-Istati Membri l-ġodda [2010/2104(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0123)


4.5. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Ir-Repubblika Ċeka - UNILEVER (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2010/010 CZ/Unilever mir-Repubblika Ċeka) [2011/2044(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0124)


4.6. Il-kontroll tal-esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1334/2000 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' oġġetti u teknoloġiji b'użu doppju [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0125)

Tkellem

Jörg Leichtfried (rapporteur) li, bi qbil mal-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura, ressaq quddiem il-Parlament proposta formali dwar l-opportunità li jgħaddu għall-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva.

Il-Parlament iddeċieda li jipposponi l-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva. Il-kwistjoni ġiet differita mill-ġdid lill-kumitat kompetenti għal rieżami.


4.7. Krediti ta' esportazzjoni b'sussidju uffiċjali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' ċerti linjigwida fil-qasam tal-krediti ta' esportazzjoni b’sussidju uffiċjali [COM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0126)

Interventi

Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, biex jirtira t-talba għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet għall-Emenda 10, u Yannick Jadot (rapporteur) li, bi qbil mal-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura, ressaq quddiem il-Parlament proposta formali dwar l-opportunità li jgħaddu għall-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva.

Il-Parlament iddeċieda li jipposponi l-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva. Il-kwistjoni ġiet differita mill-ġdid lill-kumitat kompetenti għal rieżami.


4.8. Qafas politiku ġdid tal-UE għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa (votazzjoni)

Rapport dwar prijoritajiet u punti prinċipali ta' qafas politiku ġdid tal-UE rigward il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa [2010/2209(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0127)


5. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Fiorello Provera - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo u Carlo Fidanza

°
° ° °

Tkellem Nicole Sinclaire dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu.

Rapport Fiorello Provera - A7-0075/2011 (segwitu)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Elisabeth Jeggle - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan u Anna Záborská

Rapport Marian-Jean Marinescu - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos u Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rapport Barbara Matera - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire u Seán Kelly

Rapport Eva-Britt Svensson - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská u Nicole Sinclaire


6. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

Philippe Boulland, Brian Crowley u Jacek Olgierd Kurski infurmaw li minħabba raġunijiet tekniċi, huma ma setgħux jieħdu sehem fil-votazzjonijiet ta' llum.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.25 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


8. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (COM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (COM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (COM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 06/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 07/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 08/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG


9. Ħin għall-mistoqsijiet lill-President tal-Kummissjoni

9.1. Mistoqsijiet liberi

Tkellmu biex isaqsu xi mistoqsijiet u mistoqsijiet supplimentari lil José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni), li weġibhom: Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Lothar Bisky f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, u Andrew Henry William Brons Membru mhux affiljat.


9.2. Ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea għat-traġedja tal-Ġappun

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" biex isaqsi xi mistoqsijiet lil José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni), li weġibhom: Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr u Linda McAvan.

Il-ħin għall-mistoqsijiet lill-President tal-Kummissjoni ntemm.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President


10. Il-qafas tal-UE għall-koordinament ta' strateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Roma (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-qafas tal-UE għall-koordinament ta' strateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Roma

Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) u László Andor (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjoni.

Tkellem Enikő Győri (President fil-kariga tal-Kunsill).

Tkellmu László Tőkés f'isem il-Grupp PPE, Monika Flašíková Beňová f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" Franz Obermayr, Stanimir Ilchev f'isem il-Grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Mario Borghezio f'isem il-Grupp EFD.

Id-dibattitu ngħalaq.


11. Estimi tad-dħul u tan-nefqa għall-2012 - Taqsima I - Il-Parlament (dibattitu)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2012 - Taqsima I - Il-Parlament Ewropew [2011/2018(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Derek Vaughan f'isem il-Grupp S&D, Alexander Alvaro f'isem il-Grupp ALDE, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lajos Bokros f'isem il-Grupp ECR, Miguel Portas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Lucas Hartong Membru mhux affiljat, Barbara Matera, Göran Färm, li wieġeb ukoll għall-mistoqsijiet "karta blu" ta' Lucas Hartong u Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann u Paul Rübig.

PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Tkellmu Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo u Riikka Manner.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka u Zigmantas Balčytis.

Tkellmu José Manuel Fernandes u Miguel Portas, dan tal-aħħar biex isaqsi mistoqsija lil José Manuel Fernandes, li wieġbu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8_13 tal-Minuti tas-6.4.2011.


12. Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - Ġlieda kontra l-frodi (dibattitu)

Rapport dwar il-Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea – Ġlieda kontra l-frodi – Rapport Annwali 2009 [2010/2247(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Monica Luisa Macovei f'isem il-Grupp PPE, Jens Geier f'isem il-Grupp S&D, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Andrea Češková f'isem il-Grupp ECR, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Csanád Szegedi Membru mhux affiljat, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis u Ivailo Kalfin.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Franz Obermayr u Markus Pieper.

Tkellmu Algirdas Šemeta u Cătălin Sorin Ivan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8_16 tal-Minuti tas-6.4.2011.

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President


13. Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B7-0210/2011).

Mistoqsija 11 (Georgios Papastamkos): L-għoti ta' għajnuna umanitarja lill-pajjiżi tal-Afrika ta' Fuq.

Kristalina Georgieva (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Georgios Papastamkos u Zigmantas Balčytis.

Mistoqsija 12 (Zigmantas Balčytis): Disparitajiet fil-qasam tal-kura tas-saħħa fl-Istati Membri.

Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis u Silvia-Adriana Ţicău.

Mistoqsija 13 (Marian Harkin): It-teknoloġiji ta' appoġġ.

Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Marian Harkin.

Mistoqsija 14 (Chris Davies): Il-futur tal-industrija tas-sajd tal-UE.

Maria Damanaki wieġbet il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Chris Davies, Barbara Matera u Seán Kelly.

Mistoqsija 15 (Jim Higgins): Proposta ta' projbizzjoni tal-qtugħ tal-pinen tal-klieb il-baħar.

Maria Damanaki wieġbet il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Jim Higgins, Brian Crowley u Chris Davies.

Mistoqsija 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Strateġija marittima ġdida għall-Mediterran.

Maria Damanaki wieġbet il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via u Ivo Vajgl.

Mistoqsija 17 (Georgios Papanikolaou): Taħriġ għar-riċerkaturi u valutazzjoni tal-universitajiet fl-ambitu tal-inizjattiva emblematika dwar l-innovazzjoni.

Máire Geoghegan-Quinn (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Georgios Papanikolaou u Seán Kelly.

Mistoqsija 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Kontrolli minimi u perċentwali kbar ta' żbalji fil-proġetti tas-7 Programm Qafas għar-riċerka.

Máire Geoghegan-Quinn wieġbet il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Ioannis A. Tsoukalas.

Mistoqsija 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Parteċipazzjoni tal-SMEs fir-riċerka u l-innovazzjoni Ewropej.

Máire Geoghegan-Quinn wieġbet il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Zigmantas Balčytis (flok l-awtur).

Mistoqsija 26 (Bernd Posselt): Kontroll tat-tniġġis tal-arja fi bliet kbar Ġermaniżi.

Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Bernd Posselt.

Mistoqsija 27 (Karin Kadenbach): L-Istrateġija tal-UE dwar il-Bijodiversità.

Janez Potočnik wieġeb il-mistoqsija kif ukoll il-mistoqsijiet supplementari ta' Kriton Arsenis (flok l-awtur), Bernd Posselt u Gerben-Jan Gerbrandy.

Mistoqsija 28 (Nikolaos Chountis): Ġestjoni tal-iskart fil-Greċja.

Janez Potočnik wieġeb il-mistoqsija kif ukoll mistoqsija supplementari ta' Nikolaos Chountis.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin għall-mistoqsijiet riżervat għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.20 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

14. Ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f'livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom (dibattitu)

Rapport dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2004/2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f'livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom [2010/2201(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Carlo Casini f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Stanimir Ilchev f'isem il-Grupp ALDE, Gerald Häfner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Daniel Hannan f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Andrew Duff, li wieġbu, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep u Georgios Toussas.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu u Diane Dodds.

Tkellmu Maroš Šefčovič u Marietta Giannakou.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8_17 tal-Minuti tas-6.4.2011.


15. L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-KE u l-Komoros *** - Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 li jistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar ***I - Sajd - Miżuri tekniċi tranżitorji ***I - L-importazzjonijiet mill-Groenlandja ta' prodotti tas-sajd, molluski bivalvi ħajjin, ekinodermi, tunikati u gasteropodi tal-baħar * (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Komoros [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 li jistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A7-0017/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1288/2009 li jistabbilixxi miżuri tekniċi tranżitorji mill-1 ta’ Jannar 2010 sat-30 ta’ Ġunju 2011 [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi r-regoli dwar l-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea [mill-Groenlandja] ta' prodotti tas-sajd, ta’ molluski bivalvi ħajjin ta’ ekinodermi, ta’ tunikati, ta’ gasteropodi u tal-prodotti sekondarji tagħhom [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos ippreżenta r-rakkomandazzjoni.

João Ferreira, Estelle Grelier u Carmen Fraga Estévez ippreżentaw ir-rapporti tagħhom

Tkellmet Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu François Alfonsi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Jarosław Leszek Wałęsa f'isem il-Grupp PPE, Ulrike Rodust f'isem il-Grupp S&D, Pat the Cope Gallagher f'isem il-Grupp ALDE, Isabella Lövin f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp EFD, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo u Vasilica Viorica Dăncilă.

Tkellmu Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier u Carmen Fraga Estévez.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8_3 tal-Minuti tas-6.4.2011, punt 8_11 tal-Minuti tas-6.4.2011, punt 8_12 tal-Minuti tas-6.4.2011 u punt 8_8 tal-Minuti tas-6.4.2011.


16. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 461.047/OJME).


17. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.20.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza