Index 
Proces-verbal
PDF 232kWORD 179k
Marţi, 5 aprilie 2011 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2011 (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Polonia - Podkarpackie - fabricarea de maşini (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.2.Fluxuri migratorii cauzate de instabilitate: domeniul şi rolul politicii externe a UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.3.Rolul femeilor în agricultură şi în zonele rurale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.4.Finanţarea UE în domeniul dezafectării centralelor nucleare din noile state membre (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  4.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Republica Cehă - UNILEVER (vot)
  4.6.Produse și tehnologii cu dublă utilizare ***I (vot)
  4.7.Creditele la export care beneficiază de sprijin public ***I (vot)
  4.8.Cadrul politicii Uniunii de combatere a violenţei împotriva femeilor (vot)
 5.Explicaţii privind votul
 6.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 8.Depunere de documente
 9.Timpul afectat întrebărilor adresate Preşedintelui Comisiei
  9.1.Întrebări libere
  9.2.Reacţia Uniunii Europene la tragedia care a avut loc în Japonia
 10.Cadrul UE de coordonare a strategiilor naţionale de integrare a romilor (dezbatere)
 11.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 - Secţiunea I - Parlamentul (dezbatere)
 12.Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene - Lupta împotriva fraudei (dezbatere)
 13.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 14.Statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (dezbatere)
 15.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între CE și Uniunea Comorelor *** - Măsurile financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării ***I - Pescuit - măsuri tehnice tranzitorii ***I - Importurile provenite din Groenlanda de produse pescărești * (dezbatere)
 16.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 17.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PROCES-VERBAL

MARŢI 5 APRILIE 2011

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Cazul lui Ai WeiWei în China

- Edward McMillan-Scott, în numele Grupului ALDE, referitoare la cazul lui Ai WeiWei (B7-0274/2011);

- Rui Tavares şi Søren Bo Søndergaard, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la cazul lui Ai WeiWei (B7-0275/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR, referitoare la cazul lui Ai WeiWei (B7-0276/2011);

- Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la cazul lui Ai WeiWei în China (B7-0277/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Rebecca Harms şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cazul lui Ai WeiWei (B7-0278/2011);

- Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, referitoare la cazul lui Ai WeiWei (B7-0279/2011).

II.   Interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan aflat în exil în Nepal

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, referitoare la interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan aflat în exil în Nepal (B7-0238/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, referitoare la interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan aflat în exil în Nepal (B7-0263/2011);

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan aflat în exil în Nepal (B7-0264/2011);

- Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, referitoare la interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan aflat în exil în Nepal (B7-0266/2011);

- Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, referitoare la interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan aflat în exil în Nepal (B7-0268/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan aflat în exil în Nepal (B7-0270/2011).

III.   Zimbabwe

- Fiorello Provera, Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, referitoare la Zimbabwe (B7-0239/2011);

- Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, referitoare la Zimbabwe (B7-0265/2011);

- Barbara Lochbihler şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Zimbabwe (B7-0267/2011);

- Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia din Zimbabwe (B7-0269/2011);

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman şi Ana Gomes, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia din Zimbabwe (B7-0271/2011);

- Michael Gahler, Alain Cadec, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la Zimbabwe (B7-0272/2011);

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Zimbabwe (B7-0273/2011).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.


3. Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2011 (dezbatere)

Declaraţia Preşedintelui Consiliului European: Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2011

Herman Van Rompuy (Preşedintele Consiliului European) a făcut declaraţia.

A intervenit José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei).

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD, Barry Madlener, neafiliat, şi Werner Langen.

A PREZIDAT: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Edite Estrela, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Niki Tzavela, Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Carl Haglund, Konrad Szymański, Paul Murpfy, Oreste Rossi, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Sharon Bowles, Gerald Häfner, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Lena Ek, Vicky Ford, Jaime Mayor Oreja, Antolín Sánchez Presedo, Ivo Strejček, Paulo Rangel, Edit Herczog, Anni Podimata, Andrey Kovatchev, Frédéric Daerden, Marianne Thyssen, Kriton Arsenis, Jacek Saryusz-Wolski, Arturs Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil şi Tunne Kelam.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Jörg Leichtfried, Jean-Pierre Audy, Enrique Guerrero Salom, Graham Watson, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Marc Tarabella, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Angelika Werthmann şi Zigmantas Balčytis.

Au intervenit: José Manuel Barroso şi Herman Van Rompuy.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

A intervenit Martin Schulz.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


4.1. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Polonia - Podkarpackie - fabricarea de maşini (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/013 PL/Podkarpackie – mașini, Polonia) [2011/2045(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Barbara Matera (A7-0059/2011)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0120)


4.2. Fluxuri migratorii cauzate de instabilitate: domeniul şi rolul politicii externe a UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la fluxurile migratorii cauzate de instabilitate: domeniul de aplicare și rolul politicii externe a UE [2010/2269(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0121)


4.3. Rolul femeilor în agricultură şi în zonele rurale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale [2010/2054(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0122)


4.4. Finanţarea UE în domeniul dezafectării centralelor nucleare din noile state membre (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la eficiența și eficacitatea finanțării UE în domeniul dezafectării centralelor nucleare din noile state membre [2010/2104(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0123)


4.5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Republica Cehă - UNILEVER (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/010 CZ/Unilever din Republica Cehă) [2011/2044(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Barbara Matera (A7-0060/2011)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0124)


4.6. Produse și tehnologii cu dublă utilizare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare [COM(2008)0854 - C7-0062/2010- 2008/0249(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0125)

Intervenţie

Jörg Leichtfried (raportor) care, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, a făcut o propunere formală Parlamentului cu privire la posibilitatea de a vota proiectul de rezoluţie legislativă.

Parlamentul a decis să amâne votarea privind proiectul de rezoluţie legislativă. Chestiunea este considerată trimisă pentru reexaminare în comisia competentă.


4.7. Creditele la export care beneficiază de sprijin public ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public [COM(2006)0456 - C7-0050/2010- 2006/0167(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0126)

Intervenţii

Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a retrage cerera de vot prin apel nominal pentru amendamentul 10, şi Yannick Jadot (raportor) care, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, a făcut o propunere formală Parlamentului cu privire la posibilitatea de a vota proiectul de rezoluţie legislativă.

Parlamentul a decis să amâne votarea privind proiectul de rezoluţie legislativă. Chestiunea este considerată trimisă pentru reexaminare în comisia competentă.


4.8. Cadrul politicii Uniunii de combatere a violenţei împotriva femeilor (vot)

Raport referitor la prioritățile și structura unui nou cadru al politicii UE de combatere a violenței împotriva femeilor [2010/2209(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0127)


5. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Fiorello Provera - A7-0075/2011

Jens Rohde, Pino Arlacchi, Salvatore Iacolino, Mitro Repo şi Carlo Fidanza

°
° ° °

A intervenit Nicole Sinclaire cu privire la derularea dezbaterilor.

Raport Fiorello Provera - A7-0075/2011 (continuare)

Giommaria Uggias, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Elisabeth Jeggle - A7-0016/2011

Jens Rohde, Mario Pirillo, Peter Jahr, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica, Cristiana Muscardini, Daniel Hannan şi Anna Záborská

Raport Marian-Jean Marinescu - A7-0054/2011

Jens Rohde, Sergej Kozlík, Jarosław Kalinowski, Salvatore Iacolino, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Alajos Mészáros, Michail Tremopoulos şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Raport Barbara Matera - A7-0060/2011

Jens Rohde, Nicole Sinclaire şi Seán Kelly

Raport Eva-Britt Svensson - A7-0065/2011

Jens Rohde, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Licia Ronzulli, Izaskun Bilbao Barandica, Frank Vanhecke, Anna Záborská şi Nicole Sinclaire


6. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Philippe Boulland, Brian Crowley şi Jacek Olgierd Kurski au anunţat că nu au putut participa la votarea de astăzi, din motive tehnice.


(Şedinţa, suspendată la 13.25, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (COM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliuluiși ale Comisiei (COM(2011)0137 - C7-0079/2011 - 2011/0073(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

PETI, AFCO, JURI, INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (COM(2011)0155 - C7-0081/2011 - 2011/2060(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de transfer de credite DEC 06/2011 - secţiunea III - Comisie (N7-0039/2011 - C7-0082/2011 - 2011/2061(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 07/2011 - secţiunea III - Comisie (N7-0040/2011 - C7-0083/2011 - 2011/2062(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 08/2011 - secţiunea III - Comisie (N7-0041/2011 - C7-0084/2011 - 2011/2063(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


9. Timpul afectat întrebărilor adresate Preşedintelui Comisiei

9.1. Întrebări libere

Au intervenit: pentru a-i adresa întrebări şi întrebări suplimentare lui José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei), care a răspuns la acestea: Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, şi Andrew Henry William Brons, neafiliat.


9.2. Reacţia Uniunii Europene la tragedia care a avut loc în Japonia

Au intervenit: în conformitate cu procedura „catch the eye” pentru a-i adresa înrebări lui José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei), care a răspuns la acestea: Alejo Vidal-Quadras, Sandra Kalniete, Edit Herczog, Sarah Ludford, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elisa Ferreira, Michèle Rivasi, Niki Tzavela, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr şi Linda McAvan.

Timpul afectat întrebărilor adresate Preşedintelui Comisiei s-a încheiat.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă


10. Cadrul UE de coordonare a strategiilor naţionale de integrare a romilor (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Cadrul UE de coordonare a strategiilor naţionale de integrare a romilor

Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) şi László Andor (membru al Comisiei) au făcut declaraţia.

A intervenit Enikő Győri (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului).

Au intervenit: László Tőkés, în numele Grupului PPE, Monika Flašíková Beňová, în numele Grupului S&D, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Franz Obermayr, Stanimir Ilchev, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, şi Mario Borghezio, în numele Grupului EFD.

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 - Secţiunea I - Parlamentul (dezbatere)

Raport referitor la estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Parlamentului European pentru exerciţiul financiar 2012 - secţiunea I - Parlamentul [2011/2018(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

José Manuel Fernandes şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Derek Vaughan, în numele Grupului S&D, Alexander Alvaro, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Lajos Bokros, în numele Grupului ECR, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Lucas Hartong, neafiliat, Barbara Matera, Göran Färm, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” adresată de Lucas Hartong şi Miguel Portas, Carl Haglund, Peter van Dalen, João Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Werthmann şi Paul Rübig.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Jens Geier, Anne E. Jensen, Seán Kelly, Gerben-Jan Gerbrandy, Salvador Garriga Polledo şi Riikka Manner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Janusz Władysław Zemke, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová, Giovanni La Via, Vladimír Maňka şi Zigmantas Balčytis.

Au intervenit: José Manuel Fernandes şi Miguel Portas, acesta din urmă pentru a-i adresa o întrebare lui José Manuel Fernandes, care a răspuns la aceasta.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.13 al PV din 6.4.2011.


12. Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene - Lupta împotriva fraudei (dezbatere)

Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene – Lupta împotriva fraudei – Raportul anual 2009 [2010/2247(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

Cătălin Sorin Ivan şi-a prezentat raportul.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Monica Luisa Macovei, în numele Grupului PPE, Jens Geier, în numele Grupului S&D, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Andrea Češková, în numele Grupului ECR, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Csanád Szegedi, neafiliat, Ingeborg Gräßle, Monika Flašíková Beňová, Janusz Wojciechowski, Lucas Hartong, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Bart Staes, Erminia Mazzoni, Edit Herczog, Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Iliana Ivanova, Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Georgios Stavrakakis şi Ivailo Kalfin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Franz Obermayr şi Markus Pieper.

Au intervenit: Algirdas Šemeta şi Cătălin Sorin Ivan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.16 al PV din 6.4.2011.

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă


13. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Comisiei (B7-0210/2011).

Întrebarea 11 (Georgios Papastamkos): Acordarea de ajutor umanitar țărilor din Africa de Nord.

Kristalina Georgieva (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Papastamkos şi Zigmantas Balčytis.

Întrebarea 12 (Zigmantas Balčytis): Diferențe în domeniul asistenței medicale între statele membre.

Maria Damanaki (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis şi Silvia-Adriana Ţicău.

Întrebarea 13 (Marian Harkin): Tehnologii generice.

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Marian Harkin.

Întrebarea 14 (Chris Davies): Viitorul industriei pescuitului din UE.

Maria Damanaki a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Chris Davies, Barbara Matera şi Seán Kelly.

Întrebarea 15 (Jim Higgins): Propunere de interzicere a practicilor de îndepărtare a înotătoarelor la rechini.

Maria Damanaki a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Jim Higgins, Brian Crowley şi Chris Davies.

Întrebarea 16 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Noua strategie maritimă în zona Mării Mediterane.

Maria Damanaki a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giovanni La Via şi Ivo Vajgl.

Întrebarea 17 (Georgios Papanikolaou): Formarea cercetătorilor și evaluarea universităților în cadrul inițiativei emblematice privind inovația.

Máire Geoghegan-Quinn (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Papanikolaou şi Seán Kelly.

Întrebarea 18 (Ioannis A. Tsoukalas): Controale insuficiente şi un număr mare de greşeli în activitatea celui de-al şaptelea program-cadru pentru cercetare.

Máire Geoghegan-Quinn a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Ioannis A. Tsoukalas.

Întrebarea 19 (Silvia-Adriana Ţicău): Participarea IMM-urilor la cercetarea și inovarea europeană.

Máire Geoghegan-Quinn a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Zigmantas Balčytis (supleant al autorului).

Întrebarea 26 (Bernd Posselt): Calitatea aerului în marile orașe germane.

Janez Potočnik a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Bernd Posselt.

Întrebarea 27 (Karin Kadenbach): Strategia UE privind biodiversitatea.

Janez Potočnik a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Kriton Arsenis (supleant al autorului), Bernd Posselt şi Gerben-Jan Gerbrandy.

Întrebarea 28 (Nikolaos Chountis): Gestionarea deşeurilor în Grecia.

Janez Potočnik a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Nikolaos Chountis.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 20.20, a fost reluată la 21.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

14. Statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (dezbatere)

Raport referitor la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european [2010/2201(INI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportoare: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

Marietta Giannakou şi-a prezentat raportul.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Carlo Casini, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Stanimir Ilchev, în numele Grupului ALDE, Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE, Daniel Hannan, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Nicole Sinclaire, Rafał Trzaskowski, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, François Alfonsi, Jacek Olgierd Kurski, Daniël van der Stoep, pentru a-i adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Andrew Duff, care a răspuns la aceasta, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Mariya Nedelcheva, Zigmantas Balčytis, Alexandra Thein, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Daniël van der Stoep şi Georgios Toussas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu şi Diane Dodds.

Au intervenit: Maroš Šefčovič şi Marietta Giannakou.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.17 al PV din 6.4.2011.


15. Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între CE și Uniunea Comorelor *** - Măsurile financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării ***I - Pescuit - măsuri tehnice tranzitorii ***I - Importurile provenite din Groenlanda de produse pescărești * (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului şi în domeniul dreptului mării [COM(2010)0145 - C7-0107/2010- 2010/0080(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A7-0017/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului de stabilire a unor măsuri tehnice tranzitorii pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2011 [COM(2010)0488 - C7-0282/2010- 2010/0255(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de stabilire a normelor privind importurile în Uniunea Europeană provenite din Groenlanda de produse pescărești, moluște bivalve vii, echinoderme, tunicate, gasteropode marine și subproduse ale acestora [COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

Luis Manuel Capoulas Santos a prezentat recomandarea.

João Ferreira, Estelle Grelier şi Carmen Fraga Estévez îşi prezintă rapoartele

A intervenit Maria Damanaki (membră a Comisiei).

Au intervenit: François Alfonsi (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Jarosław Leszek Wałęsa, în numele Grupului PPE, Ulrike Rodust, în numele Grupului S&D, Pat the Cope Gallagher, în numele Grupului ALDE, Isabella Lövin, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Alain Cadec, Ole Christensen, Britta Reimers, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Maria do Céu Patrão Neves, Josefa Andrés Barea, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Antolín Sánchez Presedo şi Vasilica Viorica Dăncilă.

Au intervenit: Maria Damanaki, Luis Manuel Capoulas Santos, João Ferreira, Estelle Grelier şi Carmen Fraga Estévez.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 6.4.2011, punctul 8.11 al PV din 6.4.2011, punctul 8.12 al PV din 6.4.2011 şi punctul 8.8 al PV din 6.4.2011.


16. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 461.047/OJME).


17. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.20.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate