Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 6 aprilie 2011 - Strasbourg

3. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru captan, carbendazim, ciromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metil, triasulfuron și triticonazol din sau de pe anumite produse (D011242/03 - 2011/2648(RPS) - termen: 24/05/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de Regulament (UE) nr. …/... al Comisei de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (D012887/02 - 2011/2662(RPS) - termen: 30/06/2011)
retrimis fond: TRAN

- Proiect de decizie a Comisiei de modificare a Deciziei 2004/452/CE de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizați să acceseze date confidențiale în scopuri științifice (D013467/01 - 2011/2663(RPS) - termen: 01/07/2011)
retrimis fond: ITRE

- Proiect de Regulament (UE) NR. …/… al Comisei din de stabilire, pentru anul 2011, a „listei Prodcom” de produse industriale prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului (D013499/01 - 2011/2649(RPS) - termen: 25/06/2011)
retrimis fond: ITRE

Aviz juridic - Politica de confidențialitate