Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2277(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0071/2011

Debatten :

PV 06/04/2011 - 4
PV 06/04/2011 - 6
CRE 06/04/2011 - 4
CRE 06/04/2011 - 6

Stemmingen :

PV 06/04/2011 - 8.20
CRE 06/04/2011 - 8.20
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0146

Notulen
Woensdag 6 april 2011 - Straatsburg

6. Governance en partnerschap op de interne markt - De interne markt voor Europeanen - Een interne markt voor ondernemingen en groei - Overheidsopdrachten (voortzetting van het debat)
Volledige verslagen

Verslag over governance en partnerschap op de interne markt [2010/2289(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

Verslag over de interne markt voor Europeanen [2010/2278(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

Verslag over een interne markt voor ondernemingen en groei [2010/2277(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

Verklaring van de Commissie: Overheidsopdrachten

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Morten Løkkegaard, namens de ALDE-Fractie, Emilie Turunen, namens de Verts/ALE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Matteo Salvini, namens de EFD-Fractie, Nicole Sinclaire, over de “blauwe kaart”-procedure, Laurence J.A.J. Stassen, niet-ingeschrevene, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mitro Repo, Olle Schmidt, Pascal Canfin, Edvard Kožušník, Eva-Britt Svensson, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud, Adina-Ioana Vălean, Emma McClarkin, Cornelis de Jong, Jaroslav Paška, Mike Nattrass, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Ashley Fox, Thomas Händel en Philippe Juvin.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella, Zuzana Roithová, Louis Grech, Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Regina Bastos, Françoise Castex, Małgorzata Handzlik, Sergio Gaetano Cofferati en George Sabin Cutaş.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Andrew Henry William Brons, Lara Comi, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Ilda Figueiredo, Olga Sehnalová, Anna Maria Corazza Bildt en Sylvana Rapti.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier, Enikő Győri, Sandra Kalniete, António Fernando Correia De Campos en Cristian Silviu Buşoi.

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire voor een persoonlijk feit.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.18 van de notulen van 6.4.2011, punt 8.19 van de notulen van 6.4.2011 en punt 8.20 van de notulen van 6.4.2011.

De stemming over de verklaring van de Commissie over "Overheidsopdrachten" zal plaatsvinden tijdens de volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid