Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0115/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0115/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0128

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

8.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση επί της θέσεως του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [07704/2011 - 2011/2022(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0128)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου