Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0287(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0056/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0056/2011

Συζήτηση :

PV 05/04/2011 - 15
CRE 05/04/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0130

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

8.3. Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Κομορών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών [15572/2010 - C7-0020/2011- 2010/0287(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0130)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου